Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości nieco ponad 1,5 tys. zł na wspólnotę mieszkaniową. Decyzja ta została podjęta na skutek kilku uchybień w działalności administratora, które zostały zidentyfikowane w ramach prowadzonego postępowania. Pierwszym z…

UODO ukarał Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych

Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych został ukarany grzywną w wysokości 10 tys. zł za nieprzestrzeganie przepisów RODO. Placówka nagrywała i utrwalała dźwięk oraz obraz, wykorzystując przy tym system monitoringu. Dowiedziono, że Ośrodek bezprawnie przetwarzał dane osobowe. Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych nadużył…

Publiczne podawanie wagi niezgodne z zapisami RODO

Ważenie uczniów i podawanie ich wagi przy całej klasie jest nie tylko nieetyczne, ale i niezgodne z prawem. Za sprawą wdrożenia RODO, parametry zdrowotne traktować należy jako dane wrażliwe. Upublicznianie wagi przy rówieśnikach naraża dziecko na ośmieszenie, a co więcej może stać się przyczyną zaburzeń odżywiania. Naruszenie dóbr…

UODO wymierza kary za niezgłoszenie utraty danych

Spółka produkcyjna (https://www.uodo.gov.pl/pl/138/2393) musi zapłacić karę wynoszącą blisko 16 tys. zł. Decyzję taką podjął organ nadzorczy, a jej przyczyną było niezgłoszenie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) faktu naruszenia danych osobowych. Chodziło o zdarzenie związane z utratą świadectwa…

EROD ujednolica metody naliczania kar finansowych

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) zatwierdziła nowe regulacja dotyczące naliczania administracyjnych kar finansowych. Ponadto organ przedstawił też wytyczne na temat wykorzystywania technologii rozpoznawania twarzy na polu egzekwowania norm prawnych. Dokumenty te zostały przyjęte podczas 65. posiedzenia plenarnego, które odbyło się…

Edukacja dzieci w obszarze ochrony danych ma znaczenie

Dzieciom, tak samo jak osobom dorosłym, przysługuje prawo do prywatności oraz ochrony dóbr osobistych. Warto je zatem motywować do zgłębiania wiedzy z obszaru ochrony danych osobowych. Ponadto, uczniowie dostarczają też wielu interesujących pomysłów na to, jak przekazywać wiedzę na temat ochrony danych osobowych osobom starszym. Dziecko…

Czy Polacy wiedzą jak chronić swoje dane?

Większość mieszkańców Polski deklaruje, że potrafi zadbać o bezpieczeństwo swoich danych osobowych. Choć zdawać by się mogło, że młodzi ludzie czują się w tym obszarze najpewniej, to właśnie oni popełniają najwięcej błędów na tym polu. Dowodzą tego badania przeprowadzone przez portal ChronPESEL.pl oraz Krajowy Rejestr…