SGGW w Warszawie otrzymała karę za naruszenie zasad poufności i przetwarzania danych osobowych

W listopadzie 2019 roku UODO otrzymało zgłoszenie o naruszenie ochrony danych osobowych kandydatów na studia do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Naruszenie owe miało związek z kradzieżą prywatnego laptopa jednego z pracowników uczelni. Laptop wykorzystywany był również do czynności służbowych, między innymi…

Co z orzeczeniem o niepełnosprawności?

W przypadku osób z niepełnosprawnością, pracodawcy niejednokrotnie mają trudności w zakresie przetwarzania danych osobowych. Poprawne wdrożenie RODO wcale nie wydaje się takie proste. Przede wszystkim, pracownicy z niepełnosprawnością mają określone uprawnienia, których wprowadzenie wymaga przetwarzania danych osobowych. Uprawnienia osób z niepełnosprawnością Pracownicy…

Dane osobowe w przedszkolu – których nie podawać?

Administrator w trakcie rekrutacji powinien dokładnie przeanalizować zakres danych osobowych. Ważne jest, by ocenił, które dane wynikają z przepisów prawa, a które są związane z realizacją interesu czy projektu. Dzięki temu będzie mógł prawidłowo wdrożyć RODO. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola,…

Akta osobowe podczas kontroli w firmie

Instytucje takie jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych znane są z przeprowadzanych przez siebie kontroli. Przedsiębiorcy mają jednak wątpliwości, co przepisy, w tym wdrożone RODO, mówią o udostępnianiu akt osobowych pracowników. Poszczególne instytucje mają nadawane uprawnienia na bazie przepisów szczególnych.…

Co z pracownikiem miesiąca?

Dotychczasowe zasady wywieszania wyników pracy oparte były przede wszystkim na indywidualnej ocenie pracownika. Jakie wytyczne stoją przed pracodawcą, który chciałby dokonać jawnej oceny starań pracowników? Ocena pracownika wobec przepisów Szczegóły podejścia pracodawcy do pracownika jest oceniana w ustępie pierwszym art.…
Menu