Jeżeli pytanie dotyczy wstępnej wyceny usług RODO, prosimy wypełnić inny, przygotowany specjalnie do tego celu formularz.

W ogólnych sprawach zapraszamy do złożenia zapytania poprzez poniższy formularz.

  W rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

  Administratorem danych osobowych jest Polskie Centrum Certyfikacji Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych Sp. z o.o., nip: 6762507404, tel. (+48) 22 212 88 97, email: kancelaria@pccbiodo.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach kontaktowych w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi marketingowej (art. 6 ust.1a RODO). Nie będą podlegały profilowaniu w żadnym zakresie. Państwa dane osobowe, będą przetwarzane wyłącznie przez naszych pracowników i nie zostaną przekazane do podmiotów trzecich (art. 4 ust. 10, RODO). Po okresie 6 (sześciu) miesięcy zostaną bezpowrotnie usunięte z naszych rejestrów.
  Przysługuje Państwo prawo:
  - do dostępu do przesłanych danych
  - do ich modyfikacji
  - do żądania usunięcia przesłanych danych
  - do wniesienia sprzeciwu
  - do przeniesienia przesłanych danych do innego podmiotu
  - do wycofania zgody na przetwarzanie danych w całości lub części
  W tym celu prosimy o kontakt z naszą kancelarią na adres e-mail: kancelaria@pccbiodo.pl
  Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Procedura składania skarg opisana jest pod adresem: https://giodo.gov.pl/579