Od złożenia wniosku o certyfikację do jego zakończenia nie może upłynąć mniej niż 30 i więcej niż 90 dni. Umożliwiamy przedłużenie zakończenia procesu o kolejne 90 dni, dla wcześniej zgłoszonych, szczególnie trudnych wdrożeń.

Cały proces można podzielić na trzy fazy.

Faza pierwsza

Wykonywana przez przedsiębiorstwo.

Decyzja

Zdecyduj, że zgodność z prawem UE i Polskim, jest dla Ciebie ważna i chcesz wyróżnić się na rynku pokazując że wdrożyłeś wysokie standardy ochrony danych osobowych.

Certyfikator

Wybierz akredytowanego Certyfikatora. Jeżeli firma informatyczna lub prawnicza z którą współpracujesz, nie posiada akredytacji, przez zakończeniem procesu powinna ją uzyskać.

Wniosek

Przejdź do sekcji Zasady Certyfikacji, pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o certyfikację. Odpowiednio umocowany odeślij na adres naszej kancelarii.

Faza druga

Wykonywana wspólnie przez Certyfikatora i przedsiębiorstwo

Dokumentacja

Odbierz darmową dokumentację RODO. Jeżeli jest taka konieczność, dopasuj ją według swoich potrzeb.

Umocowanie

Podejmij odpowienie uchwały lub zarządzenia i wprowadź formalnie wszystkie dokumenty w przedsiębiorstwie. Wyznacz Inspektora lub specjalistę d/s ochrony danych osobowych.

Zabezpieczenia

Wykonaj według dostarczonych wzorów, opisane w dokumentacji spisy i rejestry. Wystaw upoważnienia. Wprowadź zabezpieczenia techniczne w swojej organizacji.

Faza trzecia

Wykonywana wspólnie przez Certyfikatora i Centrum Certyfikacji.

Lista kontrolna

Na zakończenie procesu, Certy-fikator wypełni listę kontrolną czynności, które zostały wyko-nane przez niego w związku z certyfikacją. Na tej podstawie wybieramy elementy do audytu.

Audyt

W przedsiębiorstwie w wybranym zakresie może zostać przeprowadzony wyrywkowy audyt kontrolny dokumentacji.

Certyfikat

Wypełniona przez Certyfikatora lista kontrolna, a także z sukcesem zatwierdzony audyt są podstawą do wystawienia rocznego certyfikatu.

W czasie 12 miesięcy po uzyskaniu certyfikatu

Czynności wykonywane przez przedsiębiorstwo

Szkolenia online

Wszyscy pracownicy mają dostęp do szkolenia online wraz z testem zaliczeniowym. Jednokrotne przejście szkolenia jest obowiązkowe.

Aktualizacja

Co najmniej raz na pół roku Centrum dokonuje aktualizacji wzorów dokumentów, które przedsiębiorstwo powinno przejrzeć i wprowadzić niezbędne zmiany w swoich dokumentach.

Recertyfikacja

Na miesiąc przed końcem ważności certyfikatu, niezbędne jest złożenie wniosku o recertyfikację. Dzięki uproszczonej procedurze, opłata za kolejny okres pomniejszona jest o 33%.