Organy ochrony danych podejmują współpracę w sprawie platformy Vinted

Grupa organów nadzorczych z Francji, Holandii, Litwy oraz Polski, działająca przy wsparciu Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD), przeanalizowała skargi w sprawie domniemanych naruszeń ogólnego rozporządzenia danych, którego dopuścić miała się firma Vinted UAB. Jest ona operatorem popularnego serwisu sprzedażowego Vinted.com.

Postępowanie w sprawie Vinted UAB w toku

Organy nadzorcze z Francji, Holandii, Litwy oraz Polski przeprowadzają obecnie audyt RODO w związku z podejrzeniem niedopełnienia przez firmę Vinted.com obowiązku przejrzystego informowania, oraz z nieprawidłowościami związanymi z przechowywaniem danych dotyczących wypłat środków i realizacją praw osób, których tyczą się dane. Postępowanie odnosi się również do przetwarzania danych osobowych celem blokowania kont użytkowników.

Dokument roboczy do oceny skarg przeciw Vinted

Prowadzony obecnie przez utworzoną grupę roboczą audyt ochrony danych osobowych powodowany jest znaczną ilością skarg w sprawie funkcjonowania serwisu sprzedażowego, którego właścicielem jest litewska spółka Vinted UAB. Organy nadzorcze w wymienionych wyżej państw sprawdzają, czy jej działania są zgodne z przepisami rozporządzenia RODO. Prowadzone wspólnie działania doprowadziły do opracowania dokumentu roboczego, będącego obecnie w trakcie harmonizacji. Będzie on wykorzystany celem weryfikacji skarg, wpływających przeciwko Vinted.

Organy nadzorcze kilku państw łączą siły

Wspólne działania organów nadzorczych Francji, Holandii, Litwy oraz Polski, które doprowadziły do powołania grupy roboczej do rozpatrzenia skarg w sprawie Vinted, stanowią bardzo dobry przykład międzynarodowej współpracy na polu egzekwowania przepisów prawa. Warto nadmienić, że jest to jeden ze strategicznych priorytetów EROD. Podczas spotkania, które odbyło się pod koniec kwietnia w Wiedniu, członkowie Rady podjęli decyzję o dalszym zacieśnianiu współpracy dotyczącej kwestii strategicznych. Postanowiono również o wprowadzeniu nowych metod współpracy.

Współpraca na szczeblu międzynarodowym

Zgodnie z założeniem, praca grupy roboczej powołanej do rozpatrzenia skarg w sprawie Vinted, stanowić ma przykład bliskiej kooperacji organów nadzorczych z różnych państw. Działania te ukierunkowane są na dobro osób, których dotyczą dane. Zaangażowanie w sprawę różnych organów sprawiło, że organ litewski otrzymał ważne wsparcie, zapewniające mu większą skuteczność. Prace prowadzone są w sposób nieformalny, co ułatwić ma mu wydawanie projektów decyzji na temat zasad oraz określonych przypadków, w toku oficjalnej procedury One-Stop-Shop. EROD deklaruje jednocześnie, że tego typu formy współpracy będą ponownie podejmowane w przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki