Pierwszy na rynku polskim Certyfikat RODO

Certyfikat RODO - bezpieczne daneCertyfikat Bezpieczne Dane to pierwszy na polskim rynku znak wyróżniający te organizacje i firmy, które z powodzeniem wdrożyły i stosują zasady ochrony danych osobowych zgodnie z RODO. Uzyskanie certyfikatu jest możliwe wyłącznie w drodze przeprowadzenia audytu stąd, jego posiadanie jednoznacznie wskazuje, że organizacja lub firma wdrożyła wszystkie niezbędne procedury i środki ochrony. Jednoczenie, stałe wymagania – jednakowe dla każdego uczestnika sprawiają, że proces audytu przebiega tak samo dla każdej z firm i jest powtarzalny. Firmy i organizacje legitymujące się znakiem Certyfikat RODO lub Bezpieczne Dane, są sprawdzonymi przez nas firmami i z powodzeniem, bez innych kontroli i sprawdzeń, mogą być podmiotami przetwarzającymi (dostawcami usług przetwarzania).

Znak cenny zatem będzie dla wszystkich firm usługowych.

Dla osób fizycznych, posiadanie przez firmę czy organizację certyfikatu wskazuje, że wszystkie prawa osób wynikające z RODO są przestrzegane, a ich dane osobowe są należycie chronione. Prawdopodobieństwo utraty przez taką firmę danych jest mniejsze niż u innych firm, nieposiadających certyfikatu Bezpieczne Dane.

Bezpieczne dane – zalety certyfikatu:

  • wykonaj obowiązki wynikające z art. 24 ust. 1, art. 32 ust. 1 lit d) RODO,
  • sprawdź czy przetwarzasz dane zgodnie z prawem,
  • zweryfikuj bezpieczeństwo swoich systemów IT,
  • sprawdź pracę swojego Inspektora,
  • wyprzedź konkurencję,
  • zbuduj przewagę na rynku,
  • zwiększ zaufanie swoich Klientów,
  • wyposaż swój gabinet lub recepcję w estetyczny, profesjonalny, drukowany certyfikat.

W procesie certyfikacji wykorzystujemy:

  • Normę PN-EN ISO/IEC 17065:2012 – Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi;
  • Normę PN-EN ISO/IEC 29151:2017 – Technika Informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Praktyczne zasady ochrony informacji o identyfikowalnych osobach.

a także własny Kodeks Ochrony Danych Osobowych – wymagania do uzyskania certyfikatu Bezpieczne Dane. Kodeks ten określa ponad 200 wymagań jakie trzeba spełnić by wykazać się odpowiednią ochroną danych. Nie każda firma spełnia wymagania stawiane w kodeksie, dlatego też certyfikat Bezpieczne Dane jest tak cenny! Nasz Kodeks można kupić (prosimy o kontakt) i dokładnie przygotować się do audytu. Aby zapoznać się z jego formą, fragment kodeksu przedstawiamy natomiast tutaj.

Procedura uzyskania wyróżnienia

Lista kontrolna

Wypełnij rzetelnie i prześlij nam listę kontrolną – na jej podstawie audytor przygotuje plan audytu i zaplanuje spotkanie w firmie.

Przygotowanie

Zakup nasz Kodeks i sprawdź czy spełniasz wszystkie wymagania. Koszty kodeksu zwracamy, jeśli zdecydujesz się na przystąpienie do naszego programu certyfikacji. Możesz wykorzystać nasz kodeks aby wykonywać samodzielnie coroczne audyty kontrolne swojej firmy.

Audyt

Zorganizuj spotkanie audytora z wewnętrznym lub zewnętrznym osobami odpowiedzialnymi za procesy bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w większości są to osoby z działów: księgowy, kadrowy, obsługa klienta i IT.

Opłata

Opłać usługę i umów wizytę audytora. Cena audytu certyfikacyjnego jest stała i wynosi 4500 netto na terenie Polski. Certyfikat ważny jest rok. Przedłużenie jest znacznie tańsze.

Certyfikat

Po pozytywnym audycie otrzymasz certyfikat. W przeciwnym wypadku przedstawimy raport rozbieżności i damy za darmo możliwość przystąpienia do ponownego audytu.

W przypadku negatywnej oceny, przedstawiany jest protokół rozbieżności a przedsiębiorstwo uzyskuje dodatkowe 60 dni na uzupełnienie braków. Opłata za audyt certyfikacyjny zawiera drugi (ponowny) audyt kontrolny.

Uzyskanie certyfikatu nie zwalnia przedsiębiorstwa z odpowiedzialności za działania niezgodne z Rozporządzeniem. Żaden certyfikat (nawet akredytowany i państwowy) nie gwarantuje uniknięcia kontroli czy kar.

Certyfikatu RODO wydawanego przez nasze Centrum – nie można kupić – można go wyłącznie uzyskać w procesie audytu. Dzięki czemu, jest to prawdziwy dowód działania organizacji zgodnie z prawem UE. Zaświadczenie wydawane przez nasze Centrum, jest tzw. certyfikatem zwykłym, nieakredytowanym a jego uznanie przez inne firmy jest dobrowolne.

Znak Bezpieczne Dane i Certyfikat RODO nie są certyfikatemi państwowym w myśl  art. 42 RODO. W Polsce nie ma obecnie podmiotów akredytowanych więc certyfikacja urzędowa nie jest jeszcze możliwa. Nie mniej jednak jest to pełnoprawne zaświadczenie firmy trzeciej wykazujące przeprowadzenie z powodzeniem audytu RODO.

Certyfikat dostępny jest w języku polskim a jego autentyczność można (po numerze NIP) sprawdzić zawsze w naszym systemie informatycznym.

Audyt rodo - certyfikat rodo