Certyfikatorzy to przedsiębiorcy, którzy uzyskali i mają ważną akredytację naszego Centrum w zakresie przeprowadzania wdrożeń. Sposób uzyskania akredytacji został opisany w części Zasady uzyskania akredytacji.

Aby nie faworyzować żadnego z podmiotów, nie przedstawiamy listy akredytacyjnej. W celu sprawdzenia czy firma posiada akredytację naszego centrum, należy w poniższe pole wpisać NIP przedsiębiorstwa.

Jeżeli wynik będzie negatywny, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. W zależności od rejonu Polski, zaproponujemy Państwu akredytowane podmioty do wykonania wdrożenia.