RODO

Prezes UODO przedstawia pierwszą wersję wytycznych dotyczących monitoringu wizyjnego

Monitoring wizyjny Nowe rozwiązania prawne dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego wzbudziły u administratorów wiele wątpliwości interpretacyjnych i obawy o możliwość spełnienia nowych obowiązków w tak krótkim okresie. Dostrzegając te problemy, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przygotował specjalne wskazówki i wyznacza administratorom okres przejściowy na…

Zgłaszanie inspektorów ochrony danych

Można już składać zawiadomienia o powołaniu IOD do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Nowy obowiązek Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych określony został w art. 37 ust. 1 RODO (w przypadku podmiotów publicznych należy dodatkowo uwzględnić art. 9 nowej ustawy o ochronie danych osobowych…

RODO w praktyce: Zasada rozliczalności

Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych reguluje, aby dotychczasowa niesformułowana zasada rozliczalności była wprowadzona jako obowiązek dla administratorów danych. Zasada rozliczalności to reguła, która nakłada na podmiot odpowiedzialny za ochronę danych zobowiązanie udowodnienia przed ewentualną kontrolą przestrzegania przepisów…

Jak prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych?

Na mocy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które już niebawem zacznie obowiązywać wymagane jest, aby przedsiębiorstwa prowadziły tzw. rejestr czynności przetwarzania. Do prowadzenia rejestru nie będą obligowane jednak wszystkie podmioty. Kiedy należy prowadzić rejestr czynności przetwarzania: kiedy…
Menu