Każdy certyfikat wydany przez niezależny podmiot (firmę trzecią) oznacza dla jego posiadacza wiele korzyści. W szczególności gdy, tak jak nasze Centrum, podmiot certyfikacyjny zajmuje się głównie procesem nadawania znaków jakości. W czasach powszechnych ciągłych cyberataków organizowanych na dużą skalę, każdy przedsiębiorca dbający o bezpieczeństwo danych osobowych i przetwarzający je zgodnie z prawem, powinien zostać wyróżniony na rynku.

Logo certyfikatu zgodności

Zgodność

Potwierdzona pisemnie przez niezależny podmiot zgodność z prawem polskim i UE w zakresie ochrony danych osobowych

Umowy powierzenia

Dzięki wdrożeniu zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych, uzyskanie niezbędnych gwarancji (art. 28 ust. 1 rodo) dla przetwarzania danych

Zaufanie

Potencjalni Klienci i obecni kontrahenci mają pewność, że ich dane osobowe są przetwarzane bezpiecznie i zgodnie z prawem

Bezpieczeństwo

Postępowanie zgodnie ze zweryfikowanymi politykami i zabezpieczeniami gwarantuje spełnienie zabezpieczeń wynikających z art. 32 rodo

Profesjonalizm

Każdy certyfikat wskazuje, że jego właściciel profesjonalnie podchodzi do świadczonych przez siebie usług.

Wyróżnienie

Nie każda firma jest w stanie spełnić wymogi certyfikacyjne, dlatego też posiadacze certyfikatów wyróżniają się na rynku.

Należy jednak pamiętać, że uzyskanie certyfikatu nie zwalnia firmy z odpowiedzialności za działania niezgodne z Rozporządzeniem. Żaden certyfikat (zgodnie art. 42 ust. 4 – nawet państwowy) nie gwarantuje uniknięcia kontroli czy kar.

Certyfikatu zgodności z RODO wydawanego przez nasze Centrum – nie można kupić. Można go wyłącznie zdobyć w procesie audytu. Dzięki czemu, jest to prawdziwy dowód działania organizacji zgodnie z prawem.