Formularz darmowej wyceny usług RODO

  Aby określić kontekst organizacji, dla której ma być wykonana usługa prosimy o podanie kilku kluczowych informacji.

  Aby przesłać przesłać Państwu wycenę prosimy o podanie:  W rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

  Informacje te są nam niezbędne do oszacowania kosztów audytu w tym: dojazdu, ilości zaangażowanych konsultantów, zakresu prac itp.

  Co bierzemy pod uwagę przy wycenie usług RODO:

  • sprawdzenie profilu działalności,
  • analiza oficjalnych informacji dostępnych na stronie www,
  • skatalogowanie sektorowych aktów prawnych,
  • przygotowanie planu audytu,
  • czas niezbędny na spotkania,
  • czas niezbędny na przegląd i analizę dokumentacji,
  • sprawdzenie zabezpieczeń fizycznych,
  • sprawdzenie zabezpieczeń informatycznych,
  • przygotowanie raportu,
  • omówienie raportu z klientem.