RODO

RODO: Obowiązki inspektora ochrony danych osobowych

Wraz z wejściem w życie unijnego rozporządzenia w strukturze prawnej pojawi się nowe stanowisko inspektora ochrony danych osobowych. RODO przedstawia obowiązki, jakie będą ciążyć na osobie sprawującej tę funkcję. IODO będzie kontynuatorem dotychczasowego stanowiska, jakim był administrator bezpieczeństwa…

Dokumentacja papierowa zgodna z RODO

Według unijnej Regulacji o Ochronie Danych Osobowych administrator danych jest zobowiązany zastosować techniczne oraz organizacyjne środki, które zapewnią maksymalną ochronę dla przetwarzanych informacji. Ustawa nie wskazuje jednak jednoznacznie w jaki sposób należy przechowywać dokumentacje zawierającą dane, a wspomina…

Nowe rozporządzenie dotyczące e-prywatności

W ramach niebawem obowiązującej ustawy RODO Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie dodatkowych przepisów regulujących prywatność w łączności elektronicznej. Rozwiązaniem ma być Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczące ochrony danych osobowych w sieci. Nowe rozporządzenie związane z ochroną prywatności…