2016-09-01

Misją naszego Centrum jest stworzenie i prowadzenie na obszarze Polski profesjonalnego podmiotu certyfikującego, działającego w obszarze bezpieczeństwa danych osobowych. Unikalny system certyfikacji w oparciu o akredytowanych przedstawicieli (Certyfikatorów) sprawia, że proces certyfikacji przebiega sprawnie i jest wykonany przy zachowaniu najwyższych standardów.

Rolą Polskiego Centrum Certyfikacji Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych  jest zbudowanie takiego poziomu zaufania do naszego znaku jakości, by wyróżniał on na rynku przedsiębiorstwa, które są świadome zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych. Każdy wyróżniony certyfikatem podmiot, będzie prowadził swoją politykę ochrony zgodnie z polskim i unijnym prawodawstwem, przez co powierzenie mu danych osobowych będzie całkowicie bezpieczne.

Świadomość

Podczas wdrożenia wszyscy pracownicy przechodzą obowiązkowe szkolenia, przez co zwiększa się ich świadomość na temat ochrony danych osobowych swoich Klientów.

Bezpieczeństwo

Poprzez motywację do uzyskania certyfikatu, zwiększamy bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych w Polsce. Przedsiębiorcy mają obowiązek sprawdzać czy ich podwykonawcy odpowiednio chronią dane.

Zgodność

Wdrożenie zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych sprawia, że przedsiębiorstwa są zgodne z regulacjami prawnymi obowiązującymi na terytorium Unii Europejskiej.