Publiczne podawanie wagi niezgodne z zapisami RODO

Ważenie uczniów i podawanie ich wagi przy całej klasie jest nie tylko nieetyczne, ale i niezgodne z prawem. Za sprawą wdrożenia RODO, parametry zdrowotne traktować należy jako dane wrażliwe. Upublicznianie wagi przy rówieśnikach naraża dziecko na ośmieszenie, a co więcej może stać się przyczyną zaburzeń odżywiania.

Naruszenie dóbr osobistych

Grupowe ważenie i odczytywanie na głos wyników to działanie naruszające godność dziecka, stanowiące naruszenie jego dóbr osobistych. Jest to jednocześnie wyraz braku i empatii i kompetencji koniecznych do pracy z dziećmi i młodzieżą, szczególnie biorąc pod uwagę specyfikę okresu dorastania i związane z nią trudności z samoakceptacją.

Anoreksja i bulimia wśród dzieci coraz większym problemem

Zgodnie z dostępnymi danymi, większa część zachorowań na anoreksję i bulimię ma swój początek między 18 a 20 rokiem życia. W Polsce z anoreksją zmagać może się od 0,8 do 1,8 proc. populacji dziewcząt przed ukończeniem 18 roku życia. Trzeba podkreślić, że na chorobę tę zapaść mogą również przedstawiciele płci męskiej.

Grupowe ważenie dzieci sprzeczne z RODO

Mając na względzie, że zaburzenia odżywiania częstą idą w parze z brakiem akceptacji ze strony rówieśników, publiczne podawanie wagi dziecka nie jest zbyt rozsądnym postępowaniem. Zwłaszcza jeżeli waga ta zostaje dodatkowo skomentowana. Grupowe ważenie dzieci w szkołach, nie powinno mieć już miejsca, co wynika m.in. z wdrożenia RODO.

Wspólne ważenie dzieci i publiczne ujawnianie ich wagi jest działaniem niedopuszczalnym, zarówno na polu ochrony danych osobowych, jak i z uwagi na fakt, że stanowi ono naruszenie dóbr osobistych. Dane na temat parametrów zdrowotnych, w tym także na temat wagi, zalicza się do grupy danych szczególnych kategorii. Ich przetwarzanie i udostępnianie, zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, jest zabronione. Jedyny wyjątek stanowią sytuacje, w których spełniona zostaje jedna z przesłanek wymienionych w art. 9 ust. RODO.

Naruszenie prawnie chronionej godności dziecka

Jeżeli chodzi o ujawnianie wagi uczniów przy całej klasie, żadna z przesłanek, o których mowa powyżej, nie znajduje zastosowania. Takie zachowanie narusza dobra osobiste dziecka, a mowa tu zarówno o jego prywatności, jak i godności. Szkoła ma być z założenia miejscem zapewniającym bezpieczeństwo oraz wpajającym właściwe postawy społeczne. Dlatego takie praktyki nie powinny mieć już miejsca w placówkach edukacyjnych, jako że narażają nieletnich na upokorzenie.

Mimo to, w niektórych szkołach, wciąż praktykowane jest grupowe ważenie w gabinecie pielęgniarskim. Tymczasem taki czyn kwalifikuje się zgodnie z prawem do wytoczenia powództwa o zadośćuczynienie, co ma swoją podstawę w przepisach na temat ochrony dóbr osobistych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki