Dbając o naszych Klientów i o naszych współpracowników, utrzymujemy na serwerach Centrum zestaw danych niezbędnych do pracy dla każdej z zainteresowanych grup. Dla Klientów najbardziej cenna będzie darmowa dokumentacja RODO, a także zawsze aktualne akty prawne. Nasi współpracownicy odpowiadający za wdrożenia, otrzymują zawsze najnowszą wersję Kodeksu Ochrony Danych Osobowych wraz z wytycznymi dot. wdrożenia.

Przedstawiciele handlowi mają dostęp do nowoczesnego systemu CRM i poczty w domenie pccbiodo.pl.

Bieżące akty prawne

Ważne w szczególności dla naszych Klientów, obowiązujące akty prawne: uchwały, rozporządzenia, wytyczne grupy art. 29. Dzięki umieszczeniu wszystkich danych na naszych serwerach w firmie nie trzeba kompletować i przetrzymywać własnych dokumentów.

Dokumentacja RODO

Każdy nasz Klient ma dostęp do pełnej darmowej dokumentacji zgodnej z RODO. Większość doku-mentów nie wymaga zmian, wystarczy uzupełnić je danymi przedsiębiorstwa i są gotowe do wdro-żenia. Dla Certyfikatorów dostępny jest Kodeks Ochrony Danych i wytyczne w zakresie wdrożenia.

CRM

Przedstawiciele handlowi mają ciągły dostęp do nowoczesnego systemu CRM. Dodatkowo uzyskują dostęp do poczty e-mail utrzymywanej na naszych serwerach. Dostarczamy niezbędne narzędzia sprzedażowe w formie wizytówek, folderów czy prezentacji.