Zapraszamy również do strefy „Pro bono”

Nasze Centrum wykonuje usługi w zakresie:

Usługa Zespół Inspektora Ochrony Danych

Świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych z przejęciem wszystkich obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych:

 • dla żłobków/przedszkoli/szkół niepublicznych do 50 uczniów 300,00 zł / m-c (patrz usługa patronatu)
 • dla żłobków/przedszkoli/szkół niepublicznych do 250 uczniów 650,00 zł / m-c (patrz usługa patronatu)
 • dla żłobków/przedszkoli/szkół niepublicznych powyżej 250 uczniów 800,00 zł / m-c (patrz usługa patronatu)
 • dla firm z sektora mikro i małych przedsiębiorstw od 850,00 zł / m-c
 • dla firm z sektora średnich przedsiębiorstw od 1100,00 zł / m-c

W ramach wykonywania obowiązków wdrożenie RODO w cenie abonamentu.

Obowiązkowy audyt cykliczny

Cykliczne wykonywanie sprawdzeń i przeglądów jest w myśl RODO obowiązkowe i wynika wprost z art. 24 ust. 1, art. 32 ust. 1 lit d)  a także z motywu (39). Dodatkowo, jest to jeden z głównych obowiązków wyznaczonego w organizacji Inspektora Ochrony Danych (art. 39 ust. 1 lit. b).

Wykonanie obowiązkowego audytu cyklicznego na terenie Polski w zakresie wybranego procesu lub wybranej czynności przetwarzania to koszt 1500,00 zł netto.

Więcej informacji o przeglądzie znajdziecie Państwo tutaj.

Szkolenia

Mając na uwadze fakt, że Administrator ma obowiązek zapoznać wszystkie osoby upoważnione, z przepisami o ochronie danych osobowych, proponujemy proste w użyciu szkolenie online, które może być wpisane w regulacje wewnętrzne jako obowiązkowe szkolenie dla każdego nowego pracownika w przedsiębiorstwie:

Zgodnie z zasadą rozliczności, po zakończeniu szkolenia i zdaniu krótkiego testu, pracownik otrzymuje zaświadczenie, które należy dołączyć do dokumentacji ochrony danych lub do jego akt. Zapraszamy do kontaktu w celu zakupu. Szkolenia są gotowe w kilka godzin po zamówieniu.

Wdrożenie RODO z certyfikatem

Najbardziej kompleksowa usługa zawiera:

 • wdrożenie RODO (zasad ochrony danych osobowych) przeprowadzone przez zespół prawny;
 • wytworzenie pełnej dokumentacji RODO;
 • wydanie certyfikatu szyfrującego SSL;
 • szkolenie online dla pracowników przedsiębiorstwa;
 • rok aktualizacji wszystkich dostarczonych dokumentów;
 • audyt certyfikacyjny wykonany przez drugi zespół – audytowy;
 • wydanie certyfikatu;
 • utrzymanie wpisu o certyfikacie w elektronicznej bazie danych;
 • rabat na usługę recertyfkacji;

Przeczytaj o zaletach, zasadach i harmonogramie procesu certyfikacji.

Cena za powyższy proces składa się z dwóch składników:

 • wdrożenie, wyceniane indywidualnie, zwykle w przedziale od 1 000 do 15 000 zł
 • opcjonalnej opłaty certyfikacyjnej w wysokości 950 zł

Cena wdrożenia jest trudna do oszacowania, prosimy o wypełnienie formularza wyceny aby uzyskać wiążącą ofertę.

Audyt certyfikujący

Usługa zawierająca:

 • przegląd dokumentacji ochrony danych osobowych;
 • przegląd i weryfikację zabezpieczeń organizacyjnych;
 • przegląd i weryfikację zabezpieczeń fizycznych;
 • przegląd i weryfikację zabezpieczeń informatycznych;
 • protokół z audytu;
 • prawo do powtórnego audytu kontrolnego;
 • wydanie certyfikatu;
 • utrzymanie wpisu o certyfikacie w naszej bazie danych;

Cena za usługę dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wynosi od 2 500 do 8 500 zł.

Zastrzegamy sobie jednak prawo do weryfikacji zakresu jak i ceny za przeprowadzenie audytu. W celu przedstawienia wiążącej wyceny, prosimy o kontakt z naszą Kancelarią.

Przeczytaj o zaletach certyfikacji

Dodatkowo, świadczymy również konsultacje w zakresie ochrony danych osobowych lub szerzej, z bezpieczeństwa ochrony informacji (norma PN-ISO/IEC 27001). Skontaktuj się z naszą Kancelarią w celu przygotowania oferty.

Podane na stronie ceny, są kwotami netto wyrażonymi w polskich złotych – PLN.

Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 Kodeksu Cywilnego.