Aby zagwarantować najwyższy poziom usług, tylko akredytowane przez nasze Centrum podmioty, mają prawo dokonywać wdrożeń przy pomocy naszego Kodeksu. Dzięki temu, każdy nasz Klient ma pewność, że Certyfikator ma odpowiednią wiedzę i kompetencje, a certyfikacja wykonana jest profesjonalnie i z należytą starannością.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszą kancelarią na adres: kancelaria@pccbiodo.pl

Doświadczenie

Należy wykazać, że przez ostatnie 3 lata wykonano co najmniej trzy wdrożenia, w których jednym z celów było zwiększenie bezpieczeństwa danych poprzez wdrożenie zabezpieczeń organizacyjnych lub technicznych.

Kompetencje organizacyjne

Posiadanie kompetencji prawniczych nie jest wymagane, lecz należy w swoim zespole posiadać pracowników, którzy posiadają umiejętności tworzenia regulacji (regulaminów, procedur, dokumentacji pracowniczej).

Kompetencje techniczne

Podczas procesu akredytacji należy udowodnić, że posiada się w swoim zespole pracowników z wykształceniem technicznym (preferowane kierunki informatyczne). Umożliwiamy również wykorzystanie zasobów swoich podwykonawców.

Kompetencje dodatkowe

Akredytację można również uzyskać wykazując się posiadaniem certyfikatu ISO 27001 w kontekście całego przedsiębiorstwa jak i pojedynczego pracownika (np. Audytor wewnętrzny ISO 27001). Akceptujemy również wiele rodzajów studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych.

W przypadku gdy podmiot przystępujący do akredytacji nie posiada formalnych potwierdzeń swoich kompetencji, możliwe jest jej uzyskanie na drodze indywidualnnego porozumienia.