RODO

Wspólne stanowisko EIOD i EROD

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) oraz Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) opublikowali wspólną opinię w sprawie propozycji aktu dotyczącego danych. Doszło do tego podczas 64. posiedzenia plenarnego. Nowe rozwiązania mają na celu poszerzenie zakresu ochrony danych. Tworzenie spójnych przepisów dotyczących danych Wspólny…

WSA oddalił skargę Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu

WSA w Warszawie oddalił skargę złożoną przez Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu na decyzję wydaną przez UODO. W uzasadnieniu stwierdzono, iż nie można potraktować jako wystarczających środków technicznych lub organizacyjnych ograniczających się wyłącznie do przeszkolenia pracowników, nie wdrażając przy tym odpowiednich zabezpieczeń technicznych. Stanowisko UODO poparte…

Skarga KSSiP na decyzję UODO oddalona

Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Krajowa Szkoła Sądownicza i Prokuratury (KSSiP) nie wdrożyła stosownych środków technicznych ani organizacyjnych, gwarantujących odpowiedni poziom przetwarzania danych. Chodzi o głośną sprawę ujawnienia danych tej instytucji. KSSiP nie zgadza się z zarzutami postawionymi przez UODO. Wyciek danych z KSSiP…

Badanie trzeźwości pracowników a ochrona danych osobowych

W prawie lotniczym planowane są ważne zmiany. Jedna z nich dopuszcza możliwość wykonania osobom wykonującym czynności związane z lotnictwem cywilnym, badań na obecność w organizmie alkoholu bądź innych środków odurzających. Odpowiadają oni bowiem za bezpieczeństwo innych ludzi, których zdrowie i życie ma zdecydowanie większą wartość…

UODO bierze pod lupę inspektorów ochrony danych

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) rozpoczął większą akcję kontrolną związaną z funkcjonowaniem inspektorów ochrony danych (IOD). Już kilkadziesiąt podmiotów, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, zostało wezwanych do złożenia wyjaśnień odnośnie stosowania przepisów o IOD. Kim jest inspektor ochrony danych i jakie ma…

UODO ogłasza konkursy dla uczniów i szkół

Uczniowie szkół biorących udział w XII edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa” mogą przystąpić do konkursu o nazwie „Ochrona danych osobowych na co dzień”. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu nagrania głosowego dotyczącego zasad ochrony danych osobowych, dedykowanego osobom starszym. W drugim konkursie zostanie…

UODO pomaga uchodźcom z Ukrainy egzekwować prawo do ochrony danych osobowych

Do podstawowych praw każdej jednostki należy prawo do bezpieczeństwa, prywatności, a także prawo do ochrony danych osobowych. Należy ich przestrzegać niezależnie od okoliczności. W związku z ostatnimi wydarzeniami Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) postanowił bliżej przyjrzeć się sytuacji ukraińskich uchodźców. Urząd Ochrony Danych Osobowych przygląda…

Najwyższa w historii kara administracyjna za naruszenie przepisów ochrony danych osobowych

Wdrożenie RODO bardzo wiele zmieniło w naszym codziennym życiu, a przede wszystkim narzuciło na wszystkie przedsiębiorstwa funkcjonujące na terytorium naszego kraju poważne obowiązki. Regularnie dochodzi do wykrywania wielu poważnych naruszeń, w związku z czym organ nadzorczy decyduje się na nakładanie wysokich kar administracyjnych, których poziom jest…