RODO

Przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Z pewnością nikogo nie zdziwi fakt, że poradnię psychologiczno-pedagogiczne gromadzą ogromne pokłady dokumentacji zawierających informacje o prywatnych aspektach życia pacjentów. Urząd Ochrony Danych Osobowych zdecydował się na regulację aktualnie obowiązujących przepisów, które zostały wyszczególnione przez audyt ochrony danych osobowych. Dotychczas dokumentacja…

Kara dla SGGW – ciąg dalszy

SGGW odwołało się od kary UODO – bezskutecznie Zapadł wyrok w sprawie odwołania decyzji UODO nakładającej karę na SGGW za uchybienia w związku z rekrutacją studentów w 2019 roku. Finał sprawy ogłosił WSA 13 maja 2021. Podtrzymano wcześniejszą…

Wyzwania RODO związane z systemami rozpoznawania twarzy

Obecnie kolejne firmy pracują nad coraz bardziej zaawansowanymi systemami automatyzacji przetwarzania obrazów cyfrowych w kierunku efektywnego rozpoznawania twarzy. Ten kierunek rozwoju technologii rodzi poważane zagrożenia dla praw osób. Wymaga głębokiej refleksji użytkowników, jak i organów państwowych w kontekście…
Menu