W celu uzyskania akredytacji naszego Centrum do przeprowadzania wdrożeń jako Certyfikator, należy przejść opisany poniżej proces. Pierwszym etapem jest wypełnienie i przesłanie wniosku, na podstawie którego generowana jest umowa akredytacyjna. W tym samym czasie powinny zostać przesłane drogą elektroniczną lub tradycyjną, potwierdzenia kompetencji.

Jeżeli kompetencje nie wymagają uzupełnienia ani indywidualnego sprawdzenia, akredytacja zostanie udzielona na okres dwunastu miesięcy. Opłata akredytacyjna za ten okres jest uiszczana dopiero w chwili, gdy pierwszy raz podmiot akredytowany występuje w roli Certyfikatora.

Uzupełnienie

Podczas procesu akredytacji nasze Centrum może zwrócić się do wnioskodawcy z prośbą o wyjaśnienie lub uzupełnienie formalności.

Kompetencje

Prześlij na adres kancelarii formalne potwierdzenie kompetencji swoich pracowników lub współpra-cowników. Wypełnij oświadczenia załączone do wniosku.

Opłata

Roczna opłata za pierwszy okres akredytacji wynosi 1450,00 zł netto i płatna jest dopiero w chwili pierwszego wystąpienia podmiotu w roli Ceryfikatora.

Akredytacja

Wniosek rozpatrywany jest maksymalnie przez 14 dni. Jeżeli nie ma przeciwwskazań, akredytacja wystawiana jest na okres 12 miesięcy.

Zasoby

Akredytowane podmioty uzyskują dostęp do zasobów przydatnych przy certyfikacji np. do Kodeksu Ochrony Danych Osobowych wydanego przez nasze Centrum.

W czasie ważnej akredytacji, nasze Centrum umożliwia przeprowadzanie wdrożeń a także dostarcza potencjalnych Klientów, którzy zgłoszą się bezpośrednio do naszej kancelarii. Centrum prowadzi wdrożenia certyfikujące wyłącznie za pomocą swoich akredytowanych partnerów.