Pro bono – darmowa pomoc w zakresie ochrony danych osobowych

Wypełniając misję w zakresie świadczenia usług Pro bono, udzielamy bezpłatnie porad w zakresie prawa ochrony danych osobowych a także porad w zakresie zabezpieczeń technicznych (fizycznych i informatycznych).

Dołożymy starań aby na każde zapytanie odpowiedzieć w maksymalnie 3 dni robocze.

Udzielone opinie mają charakter jednostkowy, dotyczą wyłącznie wskazanego w pytaniu przedsiębiorstwa (organizacji) i są poufne a ich treść ani żaden fragment nie może zostać opublikowany bez zgody Centrum.

  Aby określić kontekst organizacji, dla której ma być udzielona porada proszę o podanie charakteru przedsiębiorstwa:

  lub proszę podać dane firmy:

  Proszę opisać pytanie, im więcej szczegółów zostanie podanych, tym bardziej precyzyjna będzie odpowiedź:  Aby przesłać opinię prawną lub opinię konsultanta ds. bezpieczeństwa prosimy o podanie:  W rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

  Administratorem danych osobowych jest Polskie Centrum Certyfikacji Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych Sp. z o.o., nip: 6762507404, tel. (+48) 22 212 88 97, email: kancelaria@pccbiodo.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach kontaktowych w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi (art. 6 ust.1a RODO). Nie będą podlegały profilowaniu w żadnym zakresie. Państwa dane osobowe, będą przetwarzane wyłącznie przez naszych pracowników i nie zostaną przekazane do podmiotów trzecich (art. 4 ust. 10, RODO). Po okresie 6 (sześciu) miesięcy zostaną bezpowrotnie usunięte z naszych rejestrów. Przysługuje Państwo prawo: do dostępu do przesłanych danych, do ich modyfikacji, do żądania usunięcia przesłanych danych, do wniesienia sprzeciwu, do przeniesienia przesłanych danych do innego podmiotu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych w całości lub części.
  W tym celu prosimy o kontakt z naszą kancelarią na adres e-mail: kancelaria@pccbiodo.pl
  Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Procedura składania skarg opisana jest pod adresem: https://giodo.gov.pl/579
  Dodatkowe informacje dot. przetwarzania możecie Państwo znaleźć na stronie RODO