RODO w szkole

RODO w szkole

Z inicjatywy niepublicznych szkół muzycznych województwa mazowieckiego, nasze Centrum stworzyło program Patronatu nad szkołami. Uczestnictwo w programie daje placówce wiele korzyści ponieważ nasze Centrum zajmuje się kompleksowo obsługą procesów ochrony danych osobowych = RODO w szkole.

Nasza propozycja obejmuje RODO dla szkół. Uczestnictwo w patronacie wiąże się z wieloma korzyściami, takimi jak: wdrażanie procesów ochrony danych osobowych, wskazywanie wytycznych obejmujących ochronę informatyczną, obsługa administracyjna danych szkoły, przeprowadzanie corocznych audytów czy wyznaczenie inspektora ochrony danych dla danej placówki.

Lista szkół w programie

Do obsługi programu, wyznaczyliśmy dwa zespoły: wdrożeniowy i audytowy. Zadaniem pierwszego jest przygotowanie w szkole procesów ochrony danych osobowych, zgodnie z prawem a także zgodnie z wytycznymi odpowiednich urzędów i zgodnie z naszym Kodeksem Ochrony Danych Osobowych. Drugi zespół świadczy usługę Inspektora Ochrony Danych a także przeprowadza audyty certyfikacyjne. Dzięki takiemu rozwiązaniu unikamy konfliktu interesów.

RODO w szkole

W ramach świadczonych przez nasze Centrum usług, uczestnicy grupy otrzymują:

 • pełną usługę wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych, który pełni dla szkoły obowiązki określone w art. 37, 38 i 39 oraz w motywie 97 RODO,
 • wdrożenie zasad i procesów ochrony danych osobowych,
 • utworzenie polityk, instrukcji i procedur ochrony danych osobowych lub dostosowanie istniejących,
 • wytyczne z zakresu ochrony fizycznej i informatycznej,
 • nadzór nad wdrożeniem technicznych środków ochrony danych (fizyczne i informatyczne) np. poprzez kontrolę i rozliczanie podwykonawców,
 • szkolenia online dla pracowników administracyjnych i nauczycieli,
 • obsługę administracyjną pism i roszczeń przychodzących w kontekście ochrony danych w szkole,
 • obsługę administracyjną pism kierowanych do placówki z organu prowadzącego lub innych instytucji państwowych,
 • doradztwo i wytyczne w stosunku do spraw bieżących (konkursy, zdjęcia w szkole, incydenty bezpieczeństwa, naruszenia ochrony itp.),
 • coroczne audyty kontrolne,
 • prawo do używania znaku graficznego Centrum a także znaku „Szkoła pod patronatem PCCBIODO”.

Raz do roku, zespół audytowy Centrum przeprowadza audyt certyfikacyjny, który po pozytywnym przejściu, uprawnia do posługiwania się certyfikatem zgodności.

Uczestnictwo w programie związane jest z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości od 300 do 800 zł w zależności od ilości uczniów netto za miesiąc (cennik). Nie ma żadnych opłat ukrytych lub dopłat do usług. Liczba szkół w programie w roku 2020 jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o kontakt mailowy na adres kancelaria@pccbiodo.pl lub telefonicznie 22 212 88 97.

PCCBIODO – RODO w szkole, wdrożenia, audyty oraz certyfikaty RODO