Polskie Centrum Certyfikacji Bezpieczeństwa Informacji
i Ochrony Danych Osobowych Sp. z o.o.
Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

Spółka wpisana do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wpis do Rejestru z dnia 12.05.2016 nr KRS: 0000618084.

Kapitał zakładowy 5.000,00 opłacony w całości.

Czynny podatnik VAT o nr NIP: 6762507404

Regon: 364446828