PCCBIODO - Wdrożenia, audyty oraz certyfikaty RODO

Zwiększamy świadomość przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych i budujemy zaufanie ich Klientów w obszarze bezpieczeństwa. Przyznajemy znak jakości tym przedsiębiorcom, którzy profesjonalnie podchodzą do ochrony danych.

Start kolejnej edycji programu edukacyjnego Twoje dane – Twoja sprawa

RODO, Rodo w szkole
Kolejna, już XI edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”, odbędzie się 15 – 16 października 2020 r. w Warszawie. Seminarium oraz praktyczne warsztaty, otwierają cykl wydarzeń organizowanych przez UODO w roku szkolnym 2020/2021 i organizowane są pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka. Dwudniowe wydarzenie jest adresowane do koordynatorów szkół i placówek oświatowych, które zgłosiły się do edycji 2020/2021. W tym roku szkolnym było to aż 370 jednostek. Uczestnicy seminarium będą rozmawiać…
Czytaj dalej

Dane pracowników szkoły, a ich udostępnianie przez dyrektora szkoły

RODO
Temat ochrony danych osobowych jest szczególnie istotny, kiedy zachodzi konieczność przekazania ich instytucjom państwowym. Mogłoby się wydawać, że w tej sytuacji nie ma o czym mówić, jednak jak pokaże przypadek opisany poniżej, nawet wtedy można mieć uzasadnione wątpliwości. Prezydent jednego z miast, będący organem prowadzącym szkołę, zwrócił się do dyrektora placówki z prośbą o udostępnienie takich informacji na temat pracowników jak: wiek, całkowity staż pracy, staż pracy w danej placówce czy przyczyny odejścia lub zwolnienia pracownika. Ponadto domagał się podania poprzedniego miejsca…
Czytaj dalej

Dane osobowe uczniów w obliczu pandemii i nauki zdalnej

RODO
Obecny stan pandemii, w jakim znajduje się niemal cały świat, stawia przed nami wyzwania, o których jeszcze rok temu nikt nie myślał. Nie chodzi tu jedynie o problemy związane z sektorem firm prywatnych, ale również o placówki publiczne w tym również szkoły, które przez wybór zdalnej formy nauczania zostały zobowiązane do wprowadzenia audytu RODO. Zdalne nauczanie poprzedzone wprowadzeniem audytu RODO Nauczanie w takiej formie to nie tylko szansa na kontynuację ścieżki kształcenia w warunkach, w których nauczanie stacjonarne nie jest możliwe, ale i zagrożenie udostępnienia…
Czytaj dalej

Dotkliwa kara dla giganta branży odzieżowej – H&M zapłaci 35 milionów euro.

RODO
1 października 2020 roku do grona firm ukaranych za uchybienia związane z wdrożeniem i przestrzeganiem RODO dołączyła spółka H&M. Niebagatelna suma jaką gigant będzie musiał zapłacić to 35,258,708 euro. Głównym powodem nałożenia kary była zbyt duża ingerencja H&M w dane pracowników, w tym również takie, które dotyczyły ich życia prywatnego. Wdrożenie RODO a kary finansowe Od maja 2018 roku wdrożenie RODO w firmach, które przetwarzają dane osobowe jest obowiązkowe i każde uchybienie w tym zakresie jest bardzo poważnie traktowane. Kara, z jaką…
Czytaj dalej

Prawie 100 europejskich i 5 polskich firm oskarżonych o nielegalny transfer danych do USA

RODO
W lipcu 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie Schrems, co rozpoczęło dynamiczne działania organizacji noyb. Sprawa Schrems zakończyła się zakazem przekazywania danych osobowych Europejczyków do organizacji działających w USA, w związku z czym noyb złożyło skargi na 101 firm należących do państw Unii Europejskiej, w tym na polskie spółki. Organizacja nyob, silnie związana z austriackim aktywistą Maximilianem Schremsem, pełni rolę pełnomocnika w oskarżeniach, ponieważ skargę mogą złożyć jedynie osoby, których dane wykorzystywane są w niewłaściwy sposób. Wśród oskarżonych przedsiębiorstw znajduje się 5…
Czytaj dalej

Będzie śledztwo w sprawie przekazania danych osobowych wyborców Poczcie Polskiej przez władze gminy

RODO
Do Sądu Rejonowego w Wągrowcu trafiło zażalenie od Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Zażalenie to dotyczyło decyzji prokuratury o odmowie wszczęcia śledztwa, mającego na celu zbadanie sprawy przekazania danych osobowych wyborców przez wójta gminy Wapno Poczcie Polskiej S.A. Sąd Rejonowy w Wągrowcu jako pierwszy rozpatrzył zażalenie organizacji, która podobnych skarg złożyła już 162, a dotyczą one gmin na terenie całego kraju. Stworzyła również szczegółową mapę, na której odpowiednimi kolorami zaznaczono podejrzane gminy. Obszary na czerwono to rejony, w których władze gminy będą przekazywały Poczcie…
Czytaj dalej

SGGW w Warszawie otrzymała karę za naruszenie zasad poufności i przetwarzania danych osobowych

Audyt rodo, Bezpieczeństwo, RODO
W listopadzie 2019 roku UODO otrzymało zgłoszenie o naruszenie ochrony danych osobowych kandydatów na studia do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Naruszenie owe miało związek z kradzieżą prywatnego laptopa jednego z pracowników uczelni. Laptop wykorzystywany był również do czynności służbowych, między innymi do przetwarzania danych w celach rekrutacyjnych. Naruszenia zasad poufności W trakcie audytu RODO i trwającego postępowania administracyjnego, odkryto poważne naruszenie zasad poufności i rozliczalności. Naruszone dane osobowe kandydatów na SGGW z ostatnich pięciu lat, mogły dotyczyć szacunkowo do 100 tys. osób. Dodatkowo…
Czytaj dalej

McDonald ’s Polska w trakcie postępowania o naruszenie ochrony danych osobowych

Audyt rodo, RODO
W Urzędzie Ochrony Danych Osobowych nadal trwa sprawa naruszenia ochrony danych osobowych w McDonald ‘s Polska Sp. z o.o. Prezes UODO otrzymał zgłoszenie o nieuprawnionym dostępie do informacji dotyczących pracowników McDonald ‘s w Polsce. Naruszenie miało miejsce przy użyciu sprzętu do wyświetlania grafików pracy. W dalszym ciągu podejmowane są działania związane z rzetelnym przeprowadzeniem audytu RODO, aby ustalić przyczyny i ostateczne skutki zdarzenia. Wyjaśnienia Spółka została zobowiązana do złożenia wyjaśnienia w jaki sposób i z jakich środków organizacyjno-technicznych korzysta. Najważniejszą informacją dla organu nadzorczego jest…
Czytaj dalej

Kara dla Morele.net – skarga na decyzję UODO oddalona

Audyt rodo, Wdrożenie RODO
Dnia 3 września 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) ogłosił wyrok dotyczący skargi złożonej przez spółkę Morele.net. Sprawa dotyczyła decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), według której spółka miała zapłacić wysoką administracyjną karę pieniężną. Zgodnie z decyzją WSA, decyzja Prezesa UODO o nałożonej karze była w zupełności zasadna, a skarga spółki została odrzucona. Audyt RODO – szczegóły sprawy Dnia 10 września 2019 roku Prezes UODO wydał oficjalną decyzję dotyczącą naruszenia ochrony danych osobowych, do którego doszło w listopadzie…
Czytaj dalej

Czy zgoda zawsze jest podstawą do przetwarzania danych?

RODO
Przepisy mówią wprost, że zgoda na przetwarzanie danych może być podstawą do czynności tylko w określonych warunkach. Warto dowiedzieć się, kiedy w myśl wdrożonego RODO faktycznie wyrażenie zgody wiąże się z przetwarzanie danych osobowych. Przepisy RODO Mylne jest sądzenie, że tylko niewyrażenie zgody oznacza brak możliwości przetwarzania danych. Art. 6 ust. 1 RODO określa, kiedy przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych. W myśl przepisów nasze dane mogą być przetwarzane, jeśli jest to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych administratora tych danych, do…
Czytaj dalej

Serwisy zewnętrzne

Ministerstwo Cyfryzacji
UODO
ABI Informator
Rozporządzenie RODO
Menu