PCCBIODO - Wdrożenia, audyty oraz certyfikaty RODO

Zwiększamy świadomość przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych i budujemy zaufanie ich Klientów w obszarze bezpieczeństwa. Przyznajemy znak jakości tym przedsiębiorcom, którzy profesjonalnie podchodzą do ochrony danych.

Organizacje pozarządowe chcą sprawdzić, jak rządy UE przetwarzają dane osobowe

Bezpieczeństwo, RODO
W 9 krajach Unii Europejskiej organizacje pozarządowe proszą o dostęp do informacji i oceny oddziaływania aplikacji służących do śledzenia koronawirusa. Wszystkie instytucje to członkowie sieci Civil Liberties Union for Europe (Liberties), która zajmuje się prawami człowieka. Zainteresowane są nowymi technologiami nadzoru, które zostały wprowadzone w celu kontrolowania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Skuteczność, a etyka działań przeciw koronawirusowi Niewątpliwe, że ratowanie życia i źródeł utrzymania obywateli wielu krajów Unii Europejskiej jest godne pochwały. W związku z tym wiele rządów wprowadziło aplikacje wykorzystujące dane…
Czytaj dalej

Dane o podatnikach będą dostępne dla prezesa UOKiK

Przepisy wchodzące w skład tarczy antykryzysowej 4 wprowadzają zmiany ordynacji podatkowej. Jedną z najważniejszych jest zwiększenie uprawnień prezesa UOKiK, w ramach których będzie miał dostęp do informacji o podatnikach, włączając w to te objęte tajemnicą bankową. Eksperci twierdzą, że to kolejna „wrzutka” niemająca nic wspólnego z potrzebami dotyczącymi ratowania gospodarki przed skutkami pandemii. Zwiększone uprawnienia prezesa UOKiK W art. 40 ustawy z 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym…
Czytaj dalej

Wyrok NSA – jeden login do konta firmowego i prywatnego powoduje zagrożenie

Audyt rodo, RODO
Uchylono decyzje ówczesnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a także wyrok sądu I instancji. Według Naczelnego Sądu Administracyjnego nie zbadano kluczowych czynników związanych ze sprawą dotyczących przenoszenia danych osobowych i czy to nie pozwoliło osobom nieuprawnionym na identyfikację klienta. Prywatne dane wykorzystane w celu obsługi konta firmowego Klient pewnego banku założył kilka lokat, a także konto firmowe dla jego spółki. W celu obsługi indywidualnych produktów finansowych podał swoje prywatne dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres e-mail. Po pewnym czasie klient…
Czytaj dalej

Czy pracodawca ma prawo do wglądu w badania lekarskie swojego pracownika?

Bezpieczeństwo, RODO
Nad powyższym pytaniem zastanawia się wiele osób. Odkąd wdrożono RODO w nasze życie, dane są jeszcze bardziej, niż wcześniej chronione. Przyczynia się to również do tego, iż większość z nas chce jeszcze lepiej znać swoje prawa. Nikt nie chciałby, aby ktoś nieupoważniany miał dostęp do naszych wrażliwych danych osobowych. W związku z tym, jak wygląda sprawa dostępu pracodawcy do badań lekarskich pracownika? Otóż zgodnie z wdrożonym RODO, pracodawca nie ma prawa do tego, aby uzyskać ze szpitala, przychodni czy innego podmiotu leczniczego…
Czytaj dalej

Koncepcja współadministrowania między Krajową Radą RIO a obsługującymi ją izbami

Audyt rodo, RODO
Przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO) zwróciła się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wykonanie audytu RODO (unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w zakresie relacji, jakie zachodzą między regionalnymi izbami obrachunkowymi a Krajową Radą RIO, w związku z przetwarzaniem przez nich danych osobowych. Stanowisko Prezesa UODO dotyczące relacji między Krajową Radą RIO a obsługującymi ją izbami Zdaniem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych można zastosować koncepcję współadministrowania pomiędzy wymienionymi podmiotami. Jednak tylko w sytuacji, gdy izby zapewniają obsługę techniczną i organizacyjną…
Czytaj dalej

Przetwarzanie danych w ramach walki z pandemią COVID-19

RODO
W związku z wybuchem pandemii COVID-19, 21 kwietnia 2020 roku podczas 23. posiedzenia plenarnego Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) zostały podjęte decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych do badań naukowych. Przyjęto także wytyczne w sprawie dotyczących geolokalizacji oraz innych narzędzi służących do ustalania kontaktów zakaźnych. Wytyczne 03/2020 Europejskiej Rady Ochrony Danych W wytycznych 03/2020 EROD zostały objaśnione najważniejsze kwestie prawne dotyczące przetwarzania danych dotyczących zdrowia do celów badań naukowych. Należą do nich: podstawa prawna przetwarzania, dalsze przetwarzanie tych…
Czytaj dalej

Rekomendacja KNF

RODO
Wydawanie rekomendacji KNF co do zasadności kopiowania dokumentów tożsamości przez instytucje zobowiązane Instytucje zobowiązane to na przykład krajowe instytucje płatnicze, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe czy też banki. Pełną listę tych podmiotów można znaleźć w artykule 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Do zadań tych instytucji należy między innymi identyfikacja klienta i weryfikacja jego tożsamości. Zjawisko nadużywania sporządzania kopii dokumentów tożsamości Na potrzeby sprawdzenia tożsamości klientów, instytucje zobowiązane mogą kopiować dowody osobiste…
Czytaj dalej

PESEL w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

RODO
Ograniczenie dostępu do numeru pesel znajdującego się w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest systemem, w którym są przetwarzane i gromadzone informacje o beneficjentach rzeczywistych. Rejestr ma charakter publiczny, więc każdy ma do niego nieodpłatny i nieograniczony dostęp. Do zadań rejestru należy między innymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jakie dane zawiera Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych? Wspomniany rejestr dotyczy spółek handlowych: jawnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjnych, komandytowych oraz akcyjnych. Zawiera on dane o osobach fizycznych, które sprawują…
Czytaj dalej

Obowiązek informacyjny przy zastosowaniu foto-pułapek

RODO
Jak należ wywiązać się z obowiązku informacyjnego przy zastosowaniu foto-pułapek? Coraz częściej możemy zaobserwować nowo powstające dzikie wysypiska śmieci. Dzieje się to wskutek nielegalnego pozbywania się odpadów w lasach, na polach czy też innych ustronnych miejscach. Zaleganie niezabezpieczonych odpadków zaburza estetykę krajobrazu, ale przede wszystkim może stanowić zagrożenie dla człowieka oraz środowiska, w skład którego wchodzi zanieczyszczenie gleby, oraz wód. W celu przeciwdziałania takiej sytuacji wiele gmin decyduje się na zainstalowanie foto-pułapek. Są one wyposażone w czujnik ruchu, kiedy wykryją ruch, zaczynają nagrywać. Dzięki temu…
Czytaj dalej

Darmowy system do szkoły i spotkań online

RODO
Jako firma posiadająca dobre zaplecze informatyczne, w tych trudnych dla każdego czasach, postanowiliśmy wesprzeć szkoły a także inne firmy, które mają potrzebę organizowania spotkań online, tanią (darmową dla naszych Klientów) usługą systemu do prowadzenia learningu. System ten z powodzeniem można również wykorzystać do wideokonferencji. E-learning za darmo Aby przetestować platformę wystarczy połączyć się z telefonu, tabletu lub komputera – przeglądarką Firefox lub Chrome – z adresem: https://szkola.profcon.pl/b/grz-en4-224 Koszt serwera, instalacji, administracji, zarządzania i wstępnej konfiguracji…
Czytaj dalej

Serwisy zewnętrzne

Ministerstwo Cyfryzacji
UODO
ABI Informator
Rozporządzenie RODO
Menu