PCCBIODO - Wdrożenia, audyty oraz certyfikaty RODO

Zwiększamy świadomość przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych i budujemy zaufanie ich Klientów w obszarze bezpieczeństwa. Przyznajemy znak jakości tym przedsiębiorcom, którzy profesjonalnie podchodzą do ochrony danych.

Administrator jest zobowiązany do nadzorowania podmiotu przetwarzającego dane osobowe

Audyt rodo, RODO
Wielu administratorów danych żywi mylne przekonanie, że zawarcie umowy z podmiotem przetwarzającym dane osobowe zwalnia ich z obowiązku kontrolowania go. Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych nałożył w ostatnim czasie karę opiewającą na kwotę blisko 5 mln zł na firmę, która dopuściła się takiego zaniedbania. 4,9 mln zł kary nałożonej na Fortum Marketing and Sales Polska S.A. O tym, jak dotkliwe konsekwencje grożą za niedopełnienie obowiązku należytej ochrony danych, przekonała się w ostatnim czasie firma Fortum Marketing and Sales Polska S.A. Urząd Ochrony Danych Osobowych…
Czytaj dalej

Informacja o wynagrodzeniu katechety może zostać udostępniona

RODO
Sądy administracyjne przychylają się do stanowiska, iż konieczne jest udostępnianie danych na temat zarobków księdza proboszcza, będącego jednocześnie katechetą w placówce szkolnej. W przypadku pełnienia funkcji publicznej dane te mają charakter jawny, jako że mowa jest tu o wydatkowaniu środków publicznych. Jednocześnie pełnienie funkcji publicznej, nie powoduje utraty prawa do prywatności. Wniosek o podanie kwoty zarobków katechetów W czerwcu 2021 roku, do dyrektora gminnej jednostki budżetowej, wpłynął wniosek o udostępnienie informacji o zarobkach dwóch katechetów jednej z rzeszowskich szkół. Chodziło o podanie miesięcznej kwoty netto. Dyrektor udostępnił jedynie dane…
Czytaj dalej

Wspólne stanowisko EIOD i EROD

RODO
Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) oraz Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) opublikowali wspólną opinię w sprawie propozycji aktu dotyczącego danych. Doszło do tego podczas 64. posiedzenia plenarnego. Nowe rozwiązania mają na celu poszerzenie zakresu ochrony danych. Tworzenie spójnych przepisów dotyczących danych Wspólny akt EIOD i EROD dotyczący danych, ukierunkowany jest na stworzenie spójnych przepisów w sprawie dostępu oraz wykorzystywania danych pozyskiwanych podczas oferowania różnego typu produktów bądź usług. Mowa tutaj również o przedmiotach podłączonych do sieci (tzw. Internet rzeczy), produktach medycznych czy cieszących się coraz większą…
Czytaj dalej

WSA oddalił skargę Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu

RODO
WSA w Warszawie oddalił skargę złożoną przez Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu na decyzję wydaną przez UODO. W uzasadnieniu stwierdzono, iż nie można potraktować jako wystarczających środków technicznych lub organizacyjnych ograniczających się wyłącznie do przeszkolenia pracowników, nie wdrażając przy tym odpowiednich zabezpieczeń technicznych. Stanowisko UODO poparte przez WSA 15 lutego 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie odrzucił skargę na decyzję wydaną przez organ ds. ochrony danych osobowych, stwierdzającą naruszenie ochrony danych osobowych przez Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu. Nałożono na niego karę pieniężną w wysokości 10…
Czytaj dalej

Skarga KSSiP na decyzję UODO oddalona

RODO
Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Krajowa Szkoła Sądownicza i Prokuratury (KSSiP) nie wdrożyła stosownych środków technicznych ani organizacyjnych, gwarantujących odpowiedni poziom przetwarzania danych. Chodzi o głośną sprawę ujawnienia danych tej instytucji. KSSiP nie zgadza się z zarzutami postawionymi przez UODO. Wyciek danych z KSSiP W wydanym 26 stycznia 2022 roku wyroku, WSA przychylił się do decyzji organu nadzorczego, nakładającej na KSSiP karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł. Stwierdzono bowiem, że instytucja dopuściła się naruszenia danych. Chodzi o dane osobowe związane z domeną kssip.gov.pl. Nieznani sprawcy…
Czytaj dalej

Badanie trzeźwości pracowników a ochrona danych osobowych

RODO
W prawie lotniczym planowane są ważne zmiany. Jedna z nich dopuszcza możliwość wykonania osobom wykonującym czynności związane z lotnictwem cywilnym, badań na obecność w organizmie alkoholu bądź innych środków odurzających. Odpowiadają oni bowiem za bezpieczeństwo innych ludzi, których zdrowie i życie ma zdecydowanie większą wartość niż ochrona danych osobowych. Zmiany w prawie lotniczym Pod koniec sierpnia 2021 roku ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw. Jedna z proponowanych zmian dopuszcza możliwość przeprowadzenia przez pracodawcę badania trzeźwości pracowników wykonujących obowiązki związane…
Czytaj dalej

UODO bierze pod lupę inspektorów ochrony danych

RODO
Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) rozpoczął większą akcję kontrolną związaną z funkcjonowaniem inspektorów ochrony danych (IOD). Już kilkadziesiąt podmiotów, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, zostało wezwanych do złożenia wyjaśnień odnośnie stosowania przepisów o IOD. Kim jest inspektor ochrony danych i jakie ma zadania? Powołanie funkcji inspektora danych związane było z wdrożeniem RODO. Jest ona ukierunkowana na pilnowanie zgodności działań jednostek organizacyjnych przetwarzania danych osobowych z zasadami i odgórnie przyjętą polityką ochrony danych. Poszczególne podmioty, na przykład te należące do sektora finansów publicznych, są zobowiązane do wyznaczenia…
Czytaj dalej

UODO ogłasza konkursy dla uczniów i szkół

RODO
Uczniowie szkół biorących udział w XII edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa” mogą przystąpić do konkursu o nazwie „Ochrona danych osobowych na co dzień”. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu nagrania głosowego dotyczącego zasad ochrony danych osobowych, dedykowanego osobom starszym. W drugim konkursie zostanie zaś wyłoniona najlepsza inicjatywa edukacyjna, która powstała w ramach aktualnej edycji programu. Ważne zadanie dla młodzieży Konkursy w ramach XII edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa” wystartowały 1 marca bieżącego roku. Postanowiono wykorzystać w nich potencjał młodych ludzi, którzy…
Czytaj dalej

UODO pomaga uchodźcom z Ukrainy egzekwować prawo do ochrony danych osobowych

RODO
Do podstawowych praw każdej jednostki należy prawo do bezpieczeństwa, prywatności, a także prawo do ochrony danych osobowych. Należy ich przestrzegać niezależnie od okoliczności. W związku z ostatnimi wydarzeniami Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) postanowił bliżej przyjrzeć się sytuacji ukraińskich uchodźców. Urząd Ochrony Danych Osobowych przygląda się sytuacji uchodźców W ostatnim czasie do UODO napływa coraz więcej doniesień na temat łamania prawa do ochrony danych osobowych oraz prawa do prywatności względem uchodźców z Ukrainy. Sprawa ta poddana zostanie szczegółowej analizie. Prawo do ochrony swoich praw podstawowych, w tym prawa do ochrony danych osobowych,…
Czytaj dalej

Najwyższa w historii kara administracyjna za naruszenie przepisów ochrony danych osobowych

RODO
Wdrożenie RODO bardzo wiele zmieniło w naszym codziennym życiu, a przede wszystkim narzuciło na wszystkie przedsiębiorstwa funkcjonujące na terytorium naszego kraju poważne obowiązki. Regularnie dochodzi do wykrywania wielu poważnych naruszeń, w związku z czym organ nadzorczy decyduje się na nakładanie wysokich kar administracyjnych, których poziom jest ściśle uzależniony od charakteru przewinienia. W ostatnim czasie jedno z przedsiębiorstw zajęło najwyższe miejsce w tej hierarchii ze względu na otrzymanie najwyżej grzywny w historii. Audyt ochrony danych osobowych w tym przypadku wykazał wiele poważnych naruszeń. Niedostosowanie się do obowiązkowych przepisów bezpieczeństwa W związku ze…
Czytaj dalej

Serwisy zewnętrzne

Ministerstwo Cyfryzacji
UODO
ABI Informator
Rozporządzenie RODO
Menu