PCCBIODO - Wdrożenia, audyty oraz certyfikaty RODO

Zwiększamy świadomość przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych i budujemy zaufanie ich Klientów w obszarze bezpieczeństwa. Przyznajemy znak jakości tym przedsiębiorcom, którzy profesjonalnie podchodzą do ochrony danych.

UODO ukarał Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych

Audyt rodo, RODO
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych został ukarany grzywną w wysokości 10 tys. zł za nieprzestrzeganie przepisów RODO. Placówka nagrywała i utrwalała dźwięk oraz obraz, wykorzystując przy tym system monitoringu. Dowiedziono, że Ośrodek bezprawnie przetwarzał dane osobowe. Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych nadużył swoich uprawnień Karę w wysokości 10 tys. zł na Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych nałożył Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wynikała ona z niewłaściwego wykorzystania przez placówkę systemu monitoringu. Dopuszczono się w niej niemającego uzasadnienia prawnego rejestrowania dźwięku i obrazu. Organ nadzorczy…
Czytaj dalej

Publiczne podawanie wagi niezgodne z zapisami RODO

RODO
Ważenie uczniów i podawanie ich wagi przy całej klasie jest nie tylko nieetyczne, ale i niezgodne z prawem. Za sprawą wdrożenia RODO, parametry zdrowotne traktować należy jako dane wrażliwe. Upublicznianie wagi przy rówieśnikach naraża dziecko na ośmieszenie, a co więcej może stać się przyczyną zaburzeń odżywiania. Naruszenie dóbr osobistych Grupowe ważenie i odczytywanie na głos wyników to działanie naruszające godność dziecka, stanowiące naruszenie jego dóbr osobistych. Jest to jednocześnie wyraz braku i empatii i kompetencji koniecznych do pracy z dziećmi i młodzieżą, szczególnie biorąc pod uwagę specyfikę okresu dorastania i związane z nią trudności z samoakceptacją. Anoreksja i bulimia wśród…
Czytaj dalej

Organy ochrony danych podejmują współpracę w sprawie platformy Vinted

RODO
Grupa organów nadzorczych z Francji, Holandii, Litwy oraz Polski, działająca przy wsparciu Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD), przeanalizowała skargi w sprawie domniemanych naruszeń ogólnego rozporządzenia danych, którego dopuścić miała się firma Vinted UAB. Jest ona operatorem popularnego serwisu sprzedażowego Vinted.com. Postępowanie w sprawie Vinted UAB w toku Organy nadzorcze z Francji, Holandii, Litwy oraz Polski przeprowadzają obecnie audyt RODO w związku z podejrzeniem niedopełnienia przez firmę Vinted.com obowiązku przejrzystego informowania, oraz z nieprawidłowościami związanymi z przechowywaniem danych dotyczących wypłat środków i realizacją praw osób, których tyczą się dane.…
Czytaj dalej

UODO wymierza kary za niezgłoszenie utraty danych

RODO
Spółka produkcyjna (https://www.uodo.gov.pl/pl/138/2393) musi zapłacić karę wynoszącą blisko 16 tys. zł. Decyzję taką podjął organ nadzorczy, a jej przyczyną było niezgłoszenie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) faktu naruszenia danych osobowych. Chodziło o zdarzenie związane z utratą świadectwa pracy osoby zatrudnionej. Ujawniono nieprawidłowości związane z przetwarzaniem danych Informację o podejrzeniu pewnych nieprawidłowości związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez spółkę, UODO otrzymał od Komendanta Powiatowego Policji. Firma wezwana została do złożenia wyjaśnień w tej sprawie. Ustalono, że…
Czytaj dalej

Ochrona danych osobowych wciąż jest problemem dla polskich firm

Audyt rodo, Kary RODO, RODO
Unijne regulacje w sprawie ochrony danych osobowych obowiązują w Polsce już od czterech lat, jednak ich egzekwowanie wciąż przysparza wielu problemów. Wiele firm uważa, że przepisy te są zbyt zawiłe, a jeszcze inne lekceważą kwestie związane z bezpieczeństwem danych, mimo że wiąże się to z określonymi konsekwencjami. Dużym wyzwaniem okazała się również pandemia COVID-19. Wrasta świadomość w zakresie ochrony danych Jak wynika z końcowego raportu rocznego Urzędu Ochrony Danych dotyczącego roku 2020, do urzędu wpłynęły w tym okresie łącznie 6442 skargi. Zakończono 6692 spraw, a w przypadku 1401 z nich…
Czytaj dalej

EROD ujednolica metody naliczania kar finansowych

Audyt rodo, Kary RODO, RODO
Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) zatwierdziła nowe regulacja dotyczące naliczania administracyjnych kar finansowych. Ponadto organ przedstawił też wytyczne na temat wykorzystywania technologii rozpoznawania twarzy na polu egzekwowania norm prawnych. Dokumenty te zostały przyjęte podczas 65. posiedzenia plenarnego, które odbyło się 12 maja tego roku. Następnie przekazano je do konsultacji publicznych. Pięć etapów naliczania kar Nowe wytyczne dotyczące naliczania administracyjnych kar finansowych mają na celu ujednolicenie metod, stosowanych przez organy odpowiedzialne za ochronę danych. Zawierają one składającą się z pięciu etapów metodologię naliczania…
Czytaj dalej

Edukacja dzieci w obszarze ochrony danych ma znaczenie

Dzieciom, tak samo jak osobom dorosłym, przysługuje prawo do prywatności oraz ochrony dóbr osobistych. Warto je zatem motywować do zgłębiania wiedzy z obszaru ochrony danych osobowych. Ponadto, uczniowie dostarczają też wielu interesujących pomysłów na to, jak przekazywać wiedzę na temat ochrony danych osobowych osobom starszym. Dziecko w świecie nowoczesnych technologii cyfrowych Ponieważ dzieci nie zawsze wiedzą, w jaki sposób uchronić się przed niebezpieczeństwami związanymi z przekazywaniem danych osobowych za pomocą nowoczesnych technologii, są one szczególnie narażone na różnego typu niebezpieczeństwa. Mimo wdrożenia RODO, w przypadku przetwarzania danych na temat nieletnich, występuje większe…
Czytaj dalej

Czy Polacy wiedzą jak chronić swoje dane?

Audyt rodo, RODO
Większość mieszkańców Polski deklaruje, że potrafi zadbać o bezpieczeństwo swoich danych osobowych. Choć zdawać by się mogło, że młodzi ludzie czują się w tym obszarze najpewniej, to właśnie oni popełniają najwięcej błędów na tym polu. Dowodzą tego badania przeprowadzone przez portal ChronPESEL.pl oraz Krajowy Rejestr Długów, których patronem był Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO). Polacy obawiają się oszustów wyłudzających dane Jak wynika z aktualnego raportu „Wiedza na temat bezpieczeństwa danych osobowych w Polsce”, mieszkańcy kraju zagrożenia danych postrzegają dokładnie w ten sam sposób, co w roku ubiegłym.…
Czytaj dalej

Administrator jest zobowiązany do nadzorowania podmiotu przetwarzającego dane osobowe

Audyt rodo, RODO
Wielu administratorów danych żywi mylne przekonanie, że zawarcie umowy z podmiotem przetwarzającym dane osobowe zwalnia ich z obowiązku kontrolowania go. Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych nałożył w ostatnim czasie karę opiewającą na kwotę blisko 5 mln zł na firmę, która dopuściła się takiego zaniedbania. 4,9 mln zł kary nałożonej na Fortum Marketing and Sales Polska S.A. O tym, jak dotkliwe konsekwencje grożą za niedopełnienie obowiązku należytej ochrony danych, przekonała się w ostatnim czasie firma Fortum Marketing and Sales Polska S.A. Urząd Ochrony Danych Osobowych…
Czytaj dalej

Informacja o wynagrodzeniu katechety może zostać udostępniona

RODO
Sądy administracyjne przychylają się do stanowiska, iż konieczne jest udostępnianie danych na temat zarobków księdza proboszcza, będącego jednocześnie katechetą w placówce szkolnej. W przypadku pełnienia funkcji publicznej dane te mają charakter jawny, jako że mowa jest tu o wydatkowaniu środków publicznych. Jednocześnie pełnienie funkcji publicznej, nie powoduje utraty prawa do prywatności. Wniosek o podanie kwoty zarobków katechetów W czerwcu 2021 roku, do dyrektora gminnej jednostki budżetowej, wpłynął wniosek o udostępnienie informacji o zarobkach dwóch katechetów jednej z rzeszowskich szkół. Chodziło o podanie miesięcznej kwoty netto. Dyrektor udostępnił jedynie dane…
Czytaj dalej

Serwisy zewnętrzne

Ministerstwo Cyfryzacji
UODO
ABI Informator
Rozporządzenie RODO