PCCBIODO - Wdrożenia, audyty oraz certyfikaty RODO

Zwiększamy świadomość przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych i budujemy zaufanie ich Klientów w obszarze bezpieczeństwa. Przyznajemy znak jakości tym przedsiębiorcom, którzy profesjonalnie podchodzą do ochrony danych.

Ochrona danych zakażonego COVID-19 w przedsiębiorstwach

RODO
Coraz częściej pracodawcy zastanawiają się nad tym, czy powinni informować zatrudnionych pracowników o przypadku pojawienia się zakażenia koronawirusem w danym zakładzie pracy. Ponadto nie wiedzą, w jaki sposób mają ustalić osoby, które miały kontakt z zakażonym – bez podawania jego danych osobowych. Obowiązki pracodawcy podczas pandemii a Kodeks pracy Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca jest odpowiedzialny za higienę pracy oraz bezpieczeństwo w firmie. Jest on zatem obowiązany chronić życie i zdrowie swoich pracowników. Wynika…
Czytaj dalej

Czy pierwszy kodeks branżowy zostanie wkrótce zatwierdzony?

W Polsce jest 30 dokumentów, które mogą ułatwić firmom działanie zgodne ze wdrożonym RODO. Jednak jeszcze ani jeden kodeks branżowy nie został oficjalnie przyjęty. Pojawiła się nadzieja, że niebawem może się to zmienić. W grudniu EROD ma ocenić polskie wymagania akredytacji podmiotu, który monitoruje kodeksy. W pierwszej kolejności zatwierdzone mają zostać kodeksy z sektora medycznego. Prace nad kodeksami branżowymi Kodeksy branżowe ukazują, jak należy stosować ogólne zapisy RODO w danych branżach. Prezes UODO cały czas…
Czytaj dalej

Polscy przedsiębiorcy nie przeprowadzają konsultacji przed wdrożeniem usług czy produktów

Audyt rodo, RODO, Wdrożenie RODO
Wprowadzając na polski rynek nowe produkty bądź narzędzia informatyczne należy, przeprowadzić uprzednie konsultacje z organem nadzorczym w zakresie pojawienia się ryzyka naruszenia wolności i praw osób – jakim może być na przykład wyciek danych osobowych. Obowiązek ten został wprowadzony wdrożonym RODO. Obowiązek przeprowadzania uprzednich konsultacji w Polsce Przed przystąpieniem do konsultacji z organem nadzorczym – w Polsce jest nim Urząd Ochrony Danych Osobowych, należy najpierw przeprowadzić ocenę skutków ochrony danych osobowych – DPIA (Data Protection Impact Assessment). Musi być ona przeprowadzana w każdym przypadku pojawienia się ryzyka naruszenia…
Czytaj dalej

Pierwsza decyzja rozstrzygająca spór na podstawie artykułu 65 RODO

RODO
W trakcie 41. posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych – EROD, większością 2/3 głosów przyjęła pierwszą decyzję dotyczącą rozstrzygnięcia sporu na podstawie artykułu 65 wdrożonego RODO. Sprawa dotyczyła spółki Twitter International Company. Istota sporu dotyczącego spółki Twitter International Company Omawiana decyzja dotyczy rozwiązania sporu, który powstał w odniesieniu do projektu decyzji irlandzkiego organu nadzorczego – wiodącego organu w sprawie spółki Twitter International Company, a uzasadnionych sprzeciwów, które zgłaszane były przez wiele organów powiązanych z tą sprawą. Dany projekt decyzji sporządzony został…
Czytaj dalej

Czy dyrektorzy szkół mogą informować o zachorowaniach na COVID-19?

RODO
O zakażeniach koronawirusem w szkołach słyszy się bardzo często, jednak brak jest skutecznych sposobów, aby im zapobiec. Dzieci, w większości przypadków przechodzą chorobę bezobjawowo, więc nie sposób od razu odizolować ich od rówieśników. Jednak oprócz samego zakażenia istotnym staje się jeszcze sposób w jaki dyrektorzy szkół powinni informować o zakażeniu. Mają oni obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, ale czy w świetle ustawy RODO mają w ogóle prawo do naruszania danych osobowych? Jak wygląda informowanie rodziców o ryzyku zakażenia? Jednym słowem: różnie. W niektórych placówkach…
Czytaj dalej

Jakie prawa daje Ci prawidłowo wdrożone RODO?

RODO
Polskie prawo w tym dobrze wdrożone przepisy dotyczące RODO zapewnia ochronę danych osobowych każdej osoby, która ma chęć udostępnić je danej firmie lub organowi publicznemu. W tym wpisie podajemy konkretne prawa, jakie przysługują osobie oddającej swoje dane do dyspozycji podmiotu trzeciego. Prawo do wiedzy na temat wykorzystywania danych Firma lub instytucja, która dysponuje Twoimi danymi, bezwzględnie powinna Cię o tym fakcie poinformować. Musi również wskazać, jakie prawa daje Ci RODO. Według obowiązującego prawa i wyżej wskazanej ustawy, masz prawo…
Czytaj dalej

Start kolejnej edycji programu edukacyjnego Twoje dane – Twoja sprawa

RODO, Rodo w szkole
Kolejna, już XI edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”, odbędzie się 15 – 16 października 2020 r. w Warszawie. Seminarium oraz praktyczne warsztaty, otwierają cykl wydarzeń organizowanych przez UODO w roku szkolnym 2020/2021 i organizowane są pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka. Dwudniowe wydarzenie jest adresowane do koordynatorów szkół i placówek oświatowych, które zgłosiły się do edycji 2020/2021. W tym roku szkolnym było to aż 370 jednostek. Uczestnicy seminarium będą rozmawiać…
Czytaj dalej

Dane pracowników szkoły, a ich udostępnianie przez dyrektora szkoły

RODO
Temat ochrony danych osobowych jest szczególnie istotny, kiedy zachodzi konieczność przekazania ich instytucjom państwowym. Mogłoby się wydawać, że w tej sytuacji nie ma o czym mówić, jednak jak pokaże przypadek opisany poniżej, nawet wtedy można mieć uzasadnione wątpliwości. Prezydent jednego z miast, będący organem prowadzącym szkołę, zwrócił się do dyrektora placówki z prośbą o udostępnienie takich informacji na temat pracowników jak: wiek, całkowity staż pracy, staż pracy w danej placówce czy przyczyny odejścia lub zwolnienia pracownika. Ponadto domagał się podania poprzedniego miejsca…
Czytaj dalej

Dane osobowe uczniów w obliczu pandemii i nauki zdalnej

RODO
Obecny stan pandemii, w jakim znajduje się niemal cały świat, stawia przed nami wyzwania, o których jeszcze rok temu nikt nie myślał. Nie chodzi tu jedynie o problemy związane z sektorem firm prywatnych, ale również o placówki publiczne w tym również szkoły, które przez wybór zdalnej formy nauczania zostały zobowiązane do wprowadzenia audytu RODO. Zdalne nauczanie poprzedzone wprowadzeniem audytu RODO Nauczanie w takiej formie to nie tylko szansa na kontynuację ścieżki kształcenia w warunkach, w których nauczanie stacjonarne nie jest możliwe, ale i zagrożenie udostępnienia…
Czytaj dalej

Dotkliwa kara dla giganta branży odzieżowej – H&M zapłaci 35 milionów euro.

RODO
1 października 2020 roku do grona firm ukaranych za uchybienia związane z wdrożeniem i przestrzeganiem RODO dołączyła spółka H&M. Niebagatelna suma jaką gigant będzie musiał zapłacić to 35,258,708 euro. Głównym powodem nałożenia kary była zbyt duża ingerencja H&M w dane pracowników, w tym również takie, które dotyczyły ich życia prywatnego. Wdrożenie RODO a kary finansowe Od maja 2018 roku wdrożenie RODO w firmach, które przetwarzają dane osobowe jest obowiązkowe i każde uchybienie w tym zakresie jest bardzo poważnie traktowane. Kara, z jaką…
Czytaj dalej

Serwisy zewnętrzne

Ministerstwo Cyfryzacji
UODO
ABI Informator
Rozporządzenie RODO
Menu