PCCBIODO - Wdrożenia, audyty oraz certyfikaty RODO

Zwiększamy świadomość przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych i budujemy zaufanie ich Klientów w obszarze bezpieczeństwa. Przyznajemy znak jakości tym przedsiębiorcom, którzy profesjonalnie podchodzą do ochrony danych.

Kogo skontroluje UODO w 2020 roku?

Kary RODO, PUODO
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przedstawił plan kontroli sektorowych na 2020 r. Wskazano w nim 3 sektory, w których często występują naruszenia przepisów ochrony danych osobowych, a jednocześnie przykuwają dużą uwagę społeczeństwa. Dlatego szczególnym nadzorem objęto: Organy przetwarzające dane osobowe w systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym, w tym audyty bezpieczeństwa SISII/VIS: konsulaty i organy administracji skarbowej, Banki, Podmioty korzystające z systemu zdalnego odczytu wodomierze (tzw. inteligentne liczniki). Pierwszy sektor będzie sprawdzany pod kątem…
Czytaj dalej

Prawo uczniów do prywatności

Rodo w szkole
Serwis prawniczy prawo.pl przeprowadził interesujący wywiad z Panią Urszulą Góral, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji. Rozmowa została zainspirowana dziesiątą edycją Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego “Twoje dane – Twoja sprawa”, którego popularność wzrosła ze względu na szum w okół RODO. O samym programie można przeczytać na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w naszych wcześniejszych aktualnościach. Z wywiadu możemy dowiedzieć się, że dzieci są bardzo świadomymi członkami social mediów. Często sprzeciwiają się zamieszczaniu zdjęć z…
Czytaj dalej

Wizerunek dzieci

RODO
Jednym z priorytetów Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest ochrona najmłodszych. W związku z tym widać dużą aktywność Urzędu na tym polu. Dlatego też ostatnio została opublikowana na stronach Urzędu informacja, przypominająca o ochronie wizerunku dzieci oraz wymaganej zgodzie na jego upublicznianie. Wspomniany komunikat pojawił się w naszych aktualnościach. W poniedziałkowy poranek dyrektor UODO Paulina Dawidczyk gościła w studio dzień dobry TVN kontynuując szerzenie informacji o ochronie wizerunku dzieci. W związku z wystąpieniem przypomniała o rozwadze…
Czytaj dalej

Zmiany w UODO

PUODO, RODO
W Urzędzie Ochrony Danych Osobowych nadszedł czas zmian. Całkiem niedawno Urząd poinformował o swoim nowym logotypie, a już od 2 grudnia ogłosił zmianę w swoich wewnętrznych strukturach. UODO postanowił stworzyć Departament Skarg, którego pracownicy będą rozpatrywać skargi obywateli. Ma to związek z napływem olbrzymiej liczby korespondencji, jaka nastąpiła po 25 maja 2018 r. Mianowicie w 2017 r. przesłanych skarg do Urzędu było poniżej 3 tys., a już w okresie obowiązywania RODO w 2018 r. –…
Czytaj dalej

Wizerunek dziecka – UODO przypomina

PUODO, RODO
Wizerunek – też jest daną osobową Codziennie osoby z całego świata zamieszczają zdjęcia swoich dzieci w Internecie, w szczególności na portalach społecznościowych. Bez cienia wątpliwości wizerunek należy do danych osobowych, które podlegają ochronie na mocy RODO. Często jednak, nieświadomi konsekwencji, udostępniamy szerokiemu gronu odbiorców zdjęcia swoich pociech. Urząd Ochrony Danych Osobowych w swoim komunikacie przypomina, że nie tylko dorosły ma prawo do prywatności. Również prywatność dziecka i ochrona jego dóbr osobistych znajduje odzwierciedlenie w przepisach…
Czytaj dalej

Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego ukarany

Kara RODO: Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego ukarany Nie tak dawno informowaliśmy o karze nałożonej na Morele.net, a w ubiegłym tygodniu Prezes UODO nałożył kolejną karę finansową. Jakby tego było mało, również w tym tygodniu usłyszeliśmy o kolejnej karze finansowej – ale o tym będzie w następnym wpisie. Za co Prezes UODO nałożył karę? Karę pieniężną w wysokości 40 tys. zł Urzędowi Ochrony Danych Osobowych będzie musiał zapłacić Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego. Instytucja, w której urzęduje, nie posiadała…
Czytaj dalej

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych Data Protection Officer – czyli inspektor ochrony danych zwany również inspektorem danych osobowych lub w skrócie IOD lub DPO – to następca funkcji określonej już w ustawie o ochronie danych osobowych z 1997 roku, czyli Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Wprowadzona przez RODO funkcja ma być organem doradczym i monitorującym procesu ochrony danych u administratora danych. Inspektor, po wyznaczeniu, wykonuje swoje zadania określone w art. 39 RODO dla administratora czyli dla przedsiębiorstwa,…
Czytaj dalej

Podsumowanie ankiety – Rodo w szkole

W naszej ankiecie wzięło udział kilkudziesięciu dyrektorów obecnych na Kongresie, przedstawiamy wyniki Państwa odpowiedzi.   Z ankiet wynika, że największą grupę dyrektorów stanowili dyrektorzy przedszkoli – co bardzo cieszy, gdyż RODO kładzie spory nacisk na ochronę prywatności osób niepełnoletnich. Następne pytania miały na celu określenie, jakie zbiory danych wrażliwych (szczególne kategorie w/g art. 9 RODO) mogą znajdować się w badanych placówkach i tak: Dziwić może zakwalifikowanie monitoringu wizyjnego do tej części analizy, ale proszę pamiętać,…
Czytaj dalej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

RODO
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych W niniejszym artykule postaram się wyjaśnić, że nie zawsze zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest potrzebna. W niektórych przypadkach, jej wymaganie wręcz jest niedozwolone. Pod koniec artykułu znajdziecie Państwo również różne wzory zgód na przetwarzanie danych osobowych te prawidłowe – do zastosowania i te nieprawidłowe – aby uniknąć pomyłek. Po co pobiera się zgodę RODO? Jak już wiemy, od dnia 25 maja 2018 roku (pomijam wcześniejszą ustawę dot. ochrony danych…
Czytaj dalej

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych Przetwarzaniem danych osobowych określamy wykonywanie jednej z czynności wymienionej w art. 4 ust. 2 RODO. Określona tam definicja “czynności przetwarzania” jest bardzo szeroka i oznacza: operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; Aby przetwarzać…
Czytaj dalej

Serwisy zewnętrzne

Ministerstwo Cyfryzacji
UODO
ABI Informator
Rozporządzenie RODO
Menu