PCCBIODO - Wdrożenia, audyty oraz certyfikaty RODO

Zwiększamy świadomość przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych i budujemy zaufanie ich Klientów w obszarze bezpieczeństwa. Przyznajemy znak jakości tym przedsiębiorcom, którzy profesjonalnie podchodzą do ochrony danych.

Kolejna organizacja ukarana za niedopełnienie obowiązku zgłaszania naruszeń

W ostatnim czasie UODO wydał decyzję w sprawie nałożenia kary za stwierdzone nieprawidłowości – niedokonanie zgłoszenia o naruszeniu ochrony danych osobowych do organu nadzorczego i brak wymaganego powiadomienia dla potencjalnych poszkodowanych. Wysoka kara dla Fundacji Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra Karę pieniężną na kwotę 13 tyś zł nałożono na Fundację Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra w związku z wykryciem incydentu z jesieni 2020. Miała wówczas miejsce utrata danych osobowych wskutek kradzieży…
Czytaj dalej

Wyzwania RODO związane z systemami rozpoznawania twarzy

Obecnie kolejne firmy pracują nad coraz bardziej zaawansowanymi systemami automatyzacji przetwarzania obrazów cyfrowych w kierunku efektywnego rozpoznawania twarzy. Ten kierunek rozwoju technologii rodzi poważane zagrożenia dla praw osób. Wymaga głębokiej refleksji użytkowników, jak i organów państwowych w kontekście regulacji RODO. Skąd zainteresowanie Komisji UE rozpoznawaniem twarzy? W odpowiedzi na wdrażanie nowych technologii informatycznych umożliwiających rozpoznawanie twarzy przedstawiciele Rady Europy należący do Komitetu Konwencji nr 28 opracował „Wytyczne dotyczące rozpoznawania twarzy. Trwają prace nad oficjalnym przekładem…
Czytaj dalej

Numery ksiąg wieczystych uznane prawnie za dane osobowe

RODO
Ostatnia skarga Głównego Geodety Kraju na decyzję Prezesa UODO została oddalona. Stanowisko  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie było jednoznaczne – GGK dopuścił się umyślnego naruszania przepisów o ochronie danych osobowych. Zapłaci karę przewidzianą przez UODO  w wysokości 100 tys. Zł. W ocenie sądu jest ona w pełni uzasadniona. Niezależnie zatem od tego, że GGK działa we współpracy z organami administracji terenowej – starostami powiatów, jego działalność podlega regulacjom RODO w takim samym zakresie,…
Czytaj dalej

Wysokie kary za uchybienia w kwestii analizy ryzyka dot. bezpieczeństwa danych osobowych

O konieczności rzetelnego podejścia do prowadzonych ocen i analiz ryzyka wymaganych w przypadku występowania naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych dowodzi wydana w ostatnim czasie przez prezesa UODO decyzja. Przepisy RODO nakładają bowiem nie tylko obowiązek wdrożenia odpowiednich procedur w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ale także prawidłowego stosowania przyjętych kryteriów i metodyki. Powinny one pozwalać w sposób obiektywny dokonać analizy ryzyka dla występujących zdarzeń. Niedopuszczalne jest, by fałszować wyniki, czy też subiektywnie zaniżać poziom zagrożenia. |Prowadzone przez podmioty…
Czytaj dalej

Znana spółka P4 ukarana grzywną w wysokości 100 tysięcy złotych

RODO
Zmiany związane z aktualnymi przepisami RODO wymagają ciągłego dostosowywania prowadzonych działalności. Z każdym rokiem znacznie wzrasta liczba spółek, w przypadku których audyt RODO potwierdził liczne uchybienia na wielu płaszczyznach. Przykładem potwierdzającym tę regułę może być przypadek spółki P4, która została administracyjnie ukarana za niezawiadomienie nadzorczego organu w terminie nie dłuższym niż 24 godziny w związku z naruszeniem wrażliwych danych osobowych. Przyczyny nałożenia wysokiej kary na spółkę P4 Choć o nakładaniu kar na wiele rozpoznawalnych spółek w ostatnim czasie mówi się naprawdę dużo, warto zwrócić uwagę na przyczynę wydawania tego rodzaju…
Czytaj dalej

Czy transfer danych do krajów trzecich jest zgodny z przepisami RODO?

RODO
Audyt ochrony danych osobowych to w dzisiejszych czasach dość powszechne zjawisko, z którym można spotkać się praktycznie na każdym kroku, niezależnie od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. W ostatnim czasie określono nowe standardy klauzuli umów zgodne z przepisami RODO, które związane są z przekazywaniem różnego rodzaju informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy znany powszechnie jako EOG. Wprowadzone dane dotyczą również transferu bardziej złożonych informacji, w których stronami mogą być dwa lub też więcej podmiotów.   Klauzule umowne, czyli o czym właściwie należy wiedzieć Z dniem 27 czerwca 2021 w życie wejdzie…
Czytaj dalej

Niewłaściwa ochrona danych osobowych w Islandii

RODO
Audyt ochrony danych osobowych w dzisiejszych czasach to aspekt, do którego przywiązuje się coraz to większą uwagę na całym świecie. Okazuje się, że pewne prywatne informacje stały się jedną z najważniejszych rzeczy dla każdego z nas. Aktualnie wystarczy tylko znajomość numeru PESEL czy też dowodu osobistego, aby zaciągnąć kredyt na kilka tysięcy złotych. Islandzki urząd zajmujący się ochroną danych wrażliwych swoich obywateli wydał wyrok na InfoMentor za nieodpowiednie zabezpieczenie informacji dotyczących szkół oraz innych instytucji pracujących z dziećmi. O złamaniu przepisów RODO w systemie edukacji W dzisiejszych czasach wszystkie instytucje zarówno te prywatne,…
Czytaj dalej

Holandia – gmina miejska ukarana za śledzenie sieci Wi-Fi.

RODO
Wdrożenie RODO to projekt, który jeszcze niedawno wydawał się czymś abstrakcyjnym dla większości Polaków. Wbrew pozorom na rynkach światowych funkcjonował już od wielu lat i był jednym z najwyżej ocenianych udogodnień. Jednak z każdym rokiem coraz więcej słyszy się o naruszeniach przepisów polegających na ochronie danych osobowych. Dobrym przykładem z pewnością będzie kara nałożona na holenderską gminę Enschede, za niezgodne z prawem śledzenie sieci Wi-Fi w centrum miasta. Holenderska gmina ukarana za złamanie przepisów RODO Audyt ochrony danych osobowych to w dzisiejszych czasach dość popularne zjawisko, które odbywa się na różnych szczeblach i ma miejsce zarówno…
Czytaj dalej

Wzrasta liczba Polaków, którzy obawiają się ataku hakerów

Audyt rodo, RODO
Ostatni rok spowodował, że gwałtownie wzrosła liczba obywateli naszego kraju, którzy boją się ataku hakerów. Wiąże się to oczywiście z faktem, że ciągle wzrasta liczba czynności dokonywanych przy pomocy komputera oraz sieci. Aktualnie szczególnie pożądanym łupem stały się dane osobowe, które otwierają przed cyber przestępcami wiele możliwości. Wystarczy jedynie znajomość PESEL-u bądź też numeru dowodu osobistego, aby w kilka minut zaciągnąć kredyt na kilka tysięcy złotych. Z pewnością powinien zaniepokoić nas fakt, że ponad połowa respondentów nie ma pojęcia, jakie kroki podjąć w przypadku ataku cyber przestępców. Atak…
Czytaj dalej

Obawa Polaków przed atakiem cyberprzestępców ciągle wzrasta

Audyt rodo, PUODO, RODO
Pandemia zmusiła nas do wprowadzenia wielu zmian w naszym codziennym życiu. W związku z tym większość wykonywanych dotychczas czynności została przeniesiona do Internetu. Taka sytuacja sprawiła, że jednocześnie znacznie wzrosła liczba cyberataków. Przeprowadzone badania pozwoliły wyciągnąć wniosek, że około 60% badanych nie wie, jak powinna postąpić w przypadku, gdy stanie się ofiarą napadu hakerów. Z pewnością należy wspomnieć również o tym, że dotychczas w codziennym życiu niewielu z nas zwracało odpowiednią uwagę na ochronę posiadanych w swoich komputerach danych. Wyciek danych oraz działalność hakerów – czy jesteśmy przygotowaniu? Audyt RODO miał…
Czytaj dalej

Serwisy zewnętrzne

Ministerstwo Cyfryzacji
UODO
ABI Informator
Rozporządzenie RODO
Menu