Archiwum artykułów

Konsekwencje naruszenia przepisów RODO

RODO
Rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych wciąż budzi niemałe kontrowersje. Atmosferę podsyca fakt, że do obowiązywania norm pozostało niewiele czasu. Rewolucyjne rozwiązania unijnej dyrektywy, to nie tylko szereg zmian w przepisach, czy powołanie nowego stanowiska, które będzie sprawować nadzór nad ich przestrzeganiem. To także wprowadzenie wysokich kar za naruszenie regulacji. Jakie to kary i jaka jest ich wysokość? Należy pamiętać, że wszystkie podmioty (te publiczne oraz te prywatne), które, w jakikolwiek sposób zajmują się przetwarzaniem danych…
Czytaj dalej

Czym jest proaktywne podejście do ochrony danych?

RODO
W związku z wejściem w życie nowego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych każde przedsiębiorstwo, bez względu na wielkość będzie musiało dostosować swoje procedury do wprowadzanych przepisów. Firmy będą musiały samodzielnie dobierać środki zabezpieczające informacje o pracownikach, klientach i kontrahentach tak, aby były skuteczne i adekwatne do ich potrzeb. Regulacja o Ochronie Danych Osobowych wprowadza proaktywne podejście do bezpieczeństwa danych. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą zmuszeni do wprowadzenia swoistych środków ochrony pozwalających na skuteczne zabezpieczenie gromadzonych…
Czytaj dalej

RODO coraz bliżej. Czy pozyskane zgody na przetwarzanie danych osobowych są nadal ważne?

Ogólne, RODO
Już  w maju w życie wchodzi unijna regulacja dotycząca ochrony danych osobowych. Niesie ona za sobą wiele zmian. Chociażby takie jak powołanie nowej funkcji  Inspektora Ochrony Danych (IODO), czy obowiązek prowadzenia wewnętrznych rejestrów danych osobowych. A co z danymi, które firmy zgromadziły do tej pory? Zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych są wciąż ważne, aby jednak móc z nich nadal korzystać, trzeba mieć pewność, że spełniają warunki określone przez RODO o swobodzie wyboru. Kryteria ważności Według…
Czytaj dalej

RODO w jednoosobowej działalności gospodarczej

Ogólne, RODO
Unijna dyrektywa RODO niesie ze sobą sporo zmian w kwestii ochrony danych osobowych. Zmiany te nie będą dotyczyć jedynie dużych przedsiębiorstw czy instytucji publicznych, a również osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Pierwszym krokiem przygotowania się osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą do wcielenia w życie przepisów RODO powinna być szeroka analiza i ocena ryzyka. Dopiero na podstawie ich wyników będzie możliwe przygotowanie odpowiednich metod ochrony danych. Najważniejsze jest, aby procedury, które zamierza wdrożyć właściciel firmy, były…
Czytaj dalej

Zasada retencji danych

Ogólne, RODO
Według przepisów Regulacji o Ochronie Danych osobowych dane muszą być zbierane w wyraźnie określonym i uzasadnionym przez prawo celu. Dodatkowo zasady RODO wymagają, aby dane nie były dalej przetwarzane w sposób niezgodny ze wskazanymi celami. Po zakończeniu przetwarzania danych powinny one zostać usunięte lub przekazane podmiotowi uprawnionemu do ich przejęcia. Przepis ten jest zawarty w art. 5 ustawy RODO: „przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to…
Czytaj dalej

Bezpieczeństwo danych podczas rejestracji kart pre-paid

Bezpieczeństwo, Ogólne
W związku z wejściem w życie przepisów o działaniach antyterrorystycznych zobowiązujących do rejestracji karty pre-paid oraz licznymi zgłoszeniami naruszeń, GIODO ostrzega przed nieuczciwymi operatorami telekomunikacyjnymi, którzy pobierają od użytkowników kart zbyt wiele danych osobowych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych informuje, że zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, abonent, który jest osobą fizyczną, podaje do wiadomości dostawcy usług wyłącznie dane z zakresu: imienia i nazwiska, numeru PESEL lub nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Według Art.…
Czytaj dalej

RODO w e-commerce

RODO
Przepisy RODO tak samo, jak w stacjonarne przedsiębiorstwa uderzą również w branże e-commerce. Sektor sklepów internetowych musi szczególnie zwrócić uwagę na system ochrony swoich klientów z racji przetwarzania dużej ilości informacji. Ważnym elementem poza powołaniem inspektora danych osobowych oraz przeobrażeniem procedur związanych z przetwarzaniem i gromadzeniem danych jest określenie przepływu informacji pomiędzy systemami. Dla e-commerce wyróżnia się: przepływ ze strony sklepu do dostawcy płatności, ze sklepu do firmy dostawczej, z programu księgowego do programu kasowego…
Czytaj dalej

Możesz żądać odszkodowania za naruszenie przepisów o ochronie danych

Bezpieczeństwo, RODO
Już 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie RODO. Dzięki niemu będziemy mieli możliwość żądać odszkodowania od administratora za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Art. 82 ust 1 RODO wyraźnie mówi o możliwościach dochodzenia swoich praw: „każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia niniejszego Rozporządzenia, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną stratę”. Wciąż jednak będą obowiązywać inne środki ochrony prawnej jak, chociażby postępowanie przed…
Czytaj dalej

RODO. Kto pomoże administratorom danych?

RODO. Kto pomoże administratorom danych? Ogromne kary finansowe i nowe obowiązki. Konieczność przyjrzenia się stosowanym w firmie procedurom i powołania osób odpowiedzialnych. To wszystko sprawia, że firmy nerwowo czekają na maj 2018 roku. Wtedy zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tzw. RODO. Czy jest się czego obawiać? I jak ratować się przed wizją dotkliwych kar? Na odbiór RODO na pewno wpływa wysokość przewidzianych w akcie kar pieniężnych – potwierdza Aleksandra Maciejewicz, partner w…
Czytaj dalej

Zgoda na przetwarzanie danych według RODO

Bezpieczeństwo, RODO
Według rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które ma zacząć obowiązywać 25 maja 2018 roku firmy muszą dostosować do nowych przepisów nie tylko dokumenty, ale również zgody na przetwarzanie danych. Przedsiębiorstwa są obligowane do tego, aby takie zgody były przede wszystkim przejrzyste i zrozumiałe dla każdego. Nowe obowiązki dla administratorów danych w związku z niedługo obowiązującym prawem to głównie dostosowanie procedur i systemu ochrony danych, a w tym także przeredagowanie zgód i klauzul w taki sposób…
Czytaj dalej
Menu