Kara dla SGGW – ciąg dalszy

SGGW odwołało się od kary UODO – bezskutecznie Zapadł wyrok w sprawie odwołania decyzji UODO nakładającej karę na SGGW za uchybienia w związku z rekrutacją studentów w 2019 roku. Finał sprawy ogłosił WSA 13 maja 2021. Podtrzymano wcześniejszą…

Kara dla Cyfrowego Polsatu – należy pilnować dostawców!

Kwestie związane z ochroną danych osobowych to w dzisiejszych czasach bardzo wrażliwy temat. W ostatnich latach wprowadzono wiele przepisów, które mają za zadanie ochronić prywatne informacje dotyczące obywatelki kraju. Za szczególnie głośny przypadek można uznać sprawę Cyfrowego Polsatu. Przedsiębiorstwo nie wdrożyło odpowiednich środków organizacyjnych oraz technicznych…

Kontrola UODO – zasadność oraz zakres jest naprawdę ważny

Prezes UODO podjął decyzję nakładającą karę w wysokości 100 tysięcy złotych na Głównego Geodetę Kraju za brak umożliwienia przeprowadzenia kontroli. Do tego stanowiska przychylił się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, co zostało uzasadnione w wyroku z dnia 23 lutego 2021 r. Instytucja ta krytycznie odniosła się również do działań…

Pozytywne zaopiniowanie projektów dotyczących sektora zdrowotnego

Prezes UODO postanowił pozytywnie zaopiniować dwa projekty odnoszące się do sektora zdrowia. Chodzi o „Kodeks postępowania dotyczącego ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych” i „Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia”. Pierwszy projekt to dzieło Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, natomiast drugi…

Kara za nieprzestrzeganie nakazu decyzji administracyjnej – to pierwsza taka sytuacja

Doczekaliśmy się pierwszej kary za nieprzestrzeganie nakazu decyzji administracyjnej – chodzi o przedsiębiorcę, który prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia. Wysokość kary to ponad 85 tys. zł. Co się dokładnie stało? Wszystko zaczęło się od tego, że Urząd Ochrony Danych Osobowych nakazał zawiadomić pacjentów, iż doszło…
Menu