Numery ksiąg wieczystych uznane prawnie za dane osobowe

Ostatnia skarga Głównego Geodety Kraju na decyzję Prezesa UODO została oddalona. Stanowisko  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
w sprawie było jednoznaczne – GGK dopuścił się umyślnego naruszania przepisów o ochronie danych osobowych.
Zapłaci karę przewidzianą przez UODO  w wysokości 100 tys. Zł. W ocenie sądu jest ona w pełni uzasadniona.
Niezależnie zatem od tego, że GGK działa we współpracy z organami administracji terenowej – starostami powiatów, jego działalność podlega regulacjom RODO w takim samym zakresie, jak każdy administrator danych.

Wynik procesu przeciwko GGK

W orzeczeniu WSA w Warszawie stwierdza się, że ujawnianie numerów ksiąg wieczystych daje pośrednio możliwość  identyfikacji właścicieli nieruchomości. Jednocześnie sędzia wskazał, że podobne podejście przed kilku laty zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny w interpretacji (w wyroku z 26 września 2018 r. w sprawie o sygn. akt I OSK 11/17).
Publikowanie numerów ksiąg wieczystych w ocenie sądu narusza nie tylko przepisy RODO, ale również  art. 36 ze znaczkiem 4 ust. 16 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
Taka interpretacja doktryny jednoznacznie klasyfikuje numer księgi wieczystej jako jedną z kategorii danych osobowych.

Nieprawidłowości w działaniu serwisu geoportal.gov.pl

GGK prowadząc serwis Geoportal2 (geoportal.gov.pl) umożliwiał swoim użytkownikom wgląd nie tylko w bumery ksiąg wieczystych, ale też odsyłał do systemu elektronicznych ksiąg wieczystych MS. Tym samym mogli oni poprzez serwis zapoznać się z pełną zawartością księgi wieczystej.
Nie wymagało to od użytkowników poświadczenia żadnych uprawnień. Wykorzystując link mogli otrzymać wgląd w księgę wieczystą, a tym samym dane takie jak m.in. imiona, nazwiska właściciela nieruchomości, imiona rodziców, numer PESEL, adres nieruchomości.
GGK tymczasem utrzymywał, że wskazane przez niego podstawy prawne wykluczają jego odpowiedzialność w kontekście regulacji RODO.
Sąd orzekł jednak, iż art. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w związku z art. 7 i art. 9 ust. 1 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej nie daje GGK upoważnienia do pozyskiwania numerów ksiąg wieczystych celem publikacji na GEOPORTAL2 (geoportal.gov.pl).
Działanie takie jest naruszeniem prawa. Interpretacja przepisów o ochronie danych osobowych stosowana przez GGK została uznana za nieprawidłową.

Główny Geodeta kraju nie reagował na zagrożenia bezpieczeństwa danych

Co więcej, WSA przyjął stanowisko, że GGK „posiadał pełną wiedzę, że w ocenie organu nadzorczego numer księgi wieczystej podlega przepisom o ochronie danych osobowych”. Tym samym naruszenie  miało charakter umyślny.
Wymierzona dla GGK kara pieniężna uznana została przez sąd za proporcjonalną i uzasadnioną do stwierdzonego stanu faktycznego.
Wyrok nakazuje ponadto GGK zaprzestanie udostępniania na portalu  „geoportal.gov.pl danych osobowych (w zakresie numerów ksiąg wieczystych pozyskanych z ewidencji gruntów i budynków).
Jest to ważny komunikat dla właścicieli nieruchomości, którzy mogli poczuć się zagrożeni w świetle praktyk GGK.

Pełna treść dostępna pod: https://uodo.gov.pl/pl/138/2095

Jeżeli juz odwiedziłeś naszą stronę - zapraszamy do przejrzenia cennika usług!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed

Menu