SGGW w Warszawie otrzymała karę za naruszenie zasad poufności i przetwarzania danych osobowych

W listopadzie 2019 roku UODO otrzymało zgłoszenie o naruszenie ochrony danych osobowych kandydatów na studia do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Naruszenie owe miało związek z kradzieżą prywatnego laptopa jednego z pracowników uczelni. Laptop wykorzystywany był również do czynności służbowych, między innymi…

Nowe wyzwania na nowy rok szkolny

Przetwarzanie danych osobowych oraz wdrożenie RODO dotyczy również placówek szkolnych. Jest to konieczne, aby szkoła mogła normalnie funkcjonować. Jednostki edukacyjne przechowują i przetwarzają dane uczniów, nauczycieli czy nawet rodziców. Właśnie dlatego dobrze jest wiedzieć, kto jest administratorem danych, czyli…

Cyberprzemoc – poradnik od NASK

Na stronach instytutu badawczego NASK, podległemu Ministerstwu Cyfryzacji, został udostępniony poradnik „Cyberprzemoc. Włącz blokadę na nękanie”. W poradniku adresowanym do szkół oraz rodziców możemy znaleźć informację m. in. o tym jak rozmawiać z dzieckiem, w jaki sposób szkoła…

Rodo w szkole: Rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Jaki wpływ ma rozporządzenie na RODO? Nowe rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej zmieniające wcześniejsze rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków zostało podpisane 27 sierpnia 2019 r. przez Ministra Edukacji Dariusza Piontkowskiego, a zaczęło obowiązywać z dniem…
Menu