Czy są szansę na zmianę decyzji irlandzkiego organu nadzorczego w sprawie WhatsApp?

Rozwój technologii na przestrzeni kilku ostatnich lat gwałtownie przyspieszył. W związku z tym konieczne było stałe dostosowywanie aktualnych przepisów unijnego prawa do ciągle zmieniających się warunków rynkowych. Nad zgodnością krajowych ustaw z obowiązującym prawem europejskim od wielu lat czuwa Europejska Rada Ochrony Danych znana również…

Przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Z pewnością nikogo nie zdziwi fakt, że poradnię psychologiczno-pedagogiczne gromadzą ogromne pokłady dokumentacji zawierających informacje o prywatnych aspektach życia pacjentów. Urząd Ochrony Danych Osobowych zdecydował się na regulację aktualnie obowiązujących przepisów, które zostały wyszczególnione przez audyt ochrony danych osobowych. Dotychczas dokumentacja…

Naruszenia WhatsApp Ireland oficjalnie badane przez EROD

Działania WhatsApp Ireland zainteresowały EROD Europejska Rada Ochrony Danych podjęła się rozwiązania kontrowersji wokół decyzji irlandzkich organów nadzorczych. Ostatnia sesja plenarna poruszyła sprawę WhatsApp Ireland Ltd. (WhatsApp IE). U usługodawcy stwierdzono szereg naruszeń RODO. Sporna interpretacja przepisów RODO Irlandzki…

Wyzwania RODO związane z systemami rozpoznawania twarzy

Obecnie kolejne firmy pracują nad coraz bardziej zaawansowanymi systemami automatyzacji przetwarzania obrazów cyfrowych w kierunku efektywnego rozpoznawania twarzy. Ten kierunek rozwoju technologii rodzi poważane zagrożenia dla praw osób. Wymaga głębokiej refleksji użytkowników, jak i organów państwowych w kontekście…
Menu