Wyzwania RODO związane z systemami rozpoznawania twarzy

Obecnie kolejne firmy pracują nad coraz bardziej zaawansowanymi systemami automatyzacji przetwarzania obrazów cyfrowych w kierunku efektywnego rozpoznawania twarzy.
Ten kierunek rozwoju technologii rodzi poważane zagrożenia dla praw osób. Wymaga głębokiej refleksji użytkowników, jak i organów państwowych w kontekście regulacji RODO.

Skąd zainteresowanie Komisji UE rozpoznawaniem twarzy?

W odpowiedzi na wdrażanie nowych technologii informatycznych umożliwiających rozpoznawanie twarzy przedstawiciele Rady Europy należący do Komitetu Konwencji nr 28 opracował „Wytyczne dotyczące rozpoznawania twarzy. Trwają prace nad oficjalnym przekładem na język polski.

O czym mówią nowe wytyczne unijne dot. technologii rozpoznawania twarzy?

Zalecenia UE dotyczą takich aspektów, jak prawa i wolności człowieka, zachowanie nienaruszalności godności ludzkiej, czy ochrony danych osobowych. Są one poruszanie nie tylko w kontekście bezpieczeństwa, ale zgodności przetwarzania tego typu danych z obecnymi regulacjami prawnymi, czy jakości.
W wytycznych omawia się możliwe zastosowania technologii rozpoznawania twarzy, również w czasie rzeczywistym (na żywo). Mają one służyć jako wskazówki, by wdrażając tego typu rozwiązania przestrzegane były wymogi prawne i zachowane interesy oraz prawa osób. Dotyczy to także wymagań z zakresu ochrony danych osobowych.

Kto powinien się zainteresować  wytycznymi komisji?

Z jednej strony wytyczne są kierowane do organów państwowych – ustawodawców, przedstawicieli jurysdykcji itp. Mają one wspierać w rozstrzyganiu niejasności dotyczących zgodności z prawem, ale też prowadzeniu działań przez organy nadzorcze oraz certyfikujące.

Z drugiej natomiast zawarto także zalecenia dla poszczególnych sektorów gospodarki – przedstawicieli wszystkich branż zaangażowanych w rozwijanie tego typu technologii.
Tym samym w wytycznych można odnaleźć wskazówki dla różnego rodzaju podmiotów z branży IT, twórców, producentów i dostawców usług. Dodatkowo uwzględniono zalecenia dla samych podmiotów wykorzystujących systemy rozpoznawania twarzy.

W dokumencie nie zabrakło także odniesień dla osób, których prawa mogą być naruszone w związku z działaniem takich technologii.

Warto zapoznać się z propozycjami UE, stosowanie systemów rozpoznawania twarzy staje się coraz bardziej powszechne.

Źródło:

  1. https://uodo.gov.pl/pl/138/2114
  2. https://www.coe.int/en/web/data-protection/-/ensure-that-facial-recognition-does-not-harm-fundamental-rights

Jeżeli juz odwiedziłeś naszą stronę - zapraszamy do przejrzenia cennika usług!

, , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed

Menu