Polscy przedsiębiorcy nie przeprowadzają konsultacji przed wdrożeniem usług czy produktów

Wprowadzając na polski rynek nowe produkty bądź narzędzia informatyczne należy, przeprowadzić uprzednie konsultacje z organem nadzorczym w zakresie pojawienia się ryzyka naruszenia wolności i praw osób – jakim może być na przykład wyciek danych osobowych. Obowiązek ten został wprowadzony wdrożonym RODO. Obowiązek przeprowadzania uprzednich…

SGGW w Warszawie otrzymała karę za naruszenie zasad poufności i przetwarzania danych osobowych

W listopadzie 2019 roku UODO otrzymało zgłoszenie o naruszenie ochrony danych osobowych kandydatów na studia do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Naruszenie owe miało związek z kradzieżą prywatnego laptopa jednego z pracowników uczelni. Laptop wykorzystywany był również do czynności służbowych, między innymi…

Kara dla Morele.net – skarga na decyzję UODO oddalona

Dnia 3 września 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) ogłosił wyrok dotyczący skargi złożonej przez spółkę Morele.net. Sprawa dotyczyła decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), według której spółka miała zapłacić wysoką administracyjną karę pieniężną. Zgodnie z decyzją…
Menu