Wyzwania RODO związane z systemami rozpoznawania twarzy

Obecnie kolejne firmy pracują nad coraz bardziej zaawansowanymi systemami automatyzacji przetwarzania obrazów cyfrowych w kierunku efektywnego rozpoznawania twarzy. Ten kierunek rozwoju technologii rodzi poważane zagrożenia dla praw osób. Wymaga głębokiej refleksji użytkowników, jak i organów państwowych w kontekście…

Brak odpowiedzi na wezwanie organu nadzorczego oznacza brak współpracy

Audyt RODO stał się w ostatnim czasie jedną z najpopularniejszych czynności, ponieważ coraz częściej zwracamy uwagę kwestie dotyczące ochrony udostępnianych danych osobowych. Warto wspomnieć, że z każdym rokiem zwiększa się liczba nakładanych kar związanych z pojawiającymi się naruszeniami. Przykładem stwierdzonego naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie…

Czy pacjent może utrudnić dostęp specjalistom do własnej dokumentacji medycznej?

Od kilku lat dość głośno stało się o elektronicznej dokumentacji medycznej, która została stworzona w celu ułatwienia wszystkich czynności medycznych zarówno pacjentom, jak i lekarzom. Jednak w dość krótkim czasie okazało się, że system związany z wyrażaniem zgód na udostępnianie informacji nie został odpowiednio dopracowany. Aktualnie…

Kara dla Cyfrowego Polsatu – należy pilnować dostawców!

Kwestie związane z ochroną danych osobowych to w dzisiejszych czasach bardzo wrażliwy temat. W ostatnich latach wprowadzono wiele przepisów, które mają za zadanie ochronić prywatne informacje dotyczące obywatelki kraju. Za szczególnie głośny przypadek można uznać sprawę Cyfrowego Polsatu. Przedsiębiorstwo nie wdrożyło odpowiednich środków organizacyjnych oraz technicznych…

Kontrola UODO – zasadność oraz zakres jest naprawdę ważny

Prezes UODO podjął decyzję nakładającą karę w wysokości 100 tysięcy złotych na Głównego Geodetę Kraju za brak umożliwienia przeprowadzenia kontroli. Do tego stanowiska przychylił się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, co zostało uzasadnione w wyroku z dnia 23 lutego 2021 r. Instytucja ta krytycznie odniosła się również do działań…
Menu