Wybór środków bezpieczeństwa uzależniony jest od prawidłowej identyfikacji zagrożeń

Każda z sytuacji wymagających oszacowania właściwego poziomu wiąże się z koniecznością przeprowadzenia szczegółowej analizy ogólnej sytuacji. Możliwość sprawnego przywrócenia dostępu do danych w przypadku wystąpienia ściśle określonych incydentów zachodzi jedynie w przypadku regularnego mierzenia, testowania, a także oceniania skuteczności. Jak widać, zapewnianie odpowiedniego poziomu…

Dyscyplinarne postępowanie wobec nauczyciela – jakie dane można udostępnić?

W dzisiejszych czasach postępowania dyscyplinarne prowadzone w stosunku do nauczycieli zdarzają się naprawdę bardzo często. W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy konkretnej sytuacji niezbędne jest zbieranie dowodów, które mogą pomóc w wyjaśnieniu sprawy, wykorzystując wszystkie dostępne metody. W przypadku konieczności zwrócenia się przez komisję…

Czy są szansę na zmianę decyzji irlandzkiego organu nadzorczego w sprawie WhatsApp?

Rozwój technologii na przestrzeni kilku ostatnich lat gwałtownie przyspieszył. W związku z tym konieczne było stałe dostosowywanie aktualnych przepisów unijnego prawa do ciągle zmieniających się warunków rynkowych. Nad zgodnością krajowych ustaw z obowiązującym prawem europejskim od wielu lat czuwa Europejska Rada Ochrony Danych znana również…

Przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Z pewnością nikogo nie zdziwi fakt, że poradnię psychologiczno-pedagogiczne gromadzą ogromne pokłady dokumentacji zawierających informacje o prywatnych aspektach życia pacjentów. Urząd Ochrony Danych Osobowych zdecydował się na regulację aktualnie obowiązujących przepisów, które zostały wyszczególnione przez audyt ochrony danych osobowych. Dotychczas dokumentacja…

Kara dla SGGW – ciąg dalszy

SGGW odwołało się od kary UODO – bezskutecznie Zapadł wyrok w sprawie odwołania decyzji UODO nakładającej karę na SGGW za uchybienia w związku z rekrutacją studentów w 2019 roku. Finał sprawy ogłosił WSA 13 maja 2021. Podtrzymano wcześniejszą…
Menu