Edukacja dzieci w obszarze ochrony danych ma znaczenie

Dzieciom, tak samo jak osobom dorosłym, przysługuje prawo do prywatności oraz ochrony dóbr osobistych. Warto je zatem motywować do zgłębiania wiedzy z obszaru ochrony danych osobowych. Ponadto, uczniowie dostarczają też wielu interesujących pomysłów na to, jak przekazywać wiedzę na temat ochrony danych osobowych osobom starszym.

Dziecko w świecie nowoczesnych technologii cyfrowych

Ponieważ dzieci nie zawsze wiedzą, w jaki sposób uchronić się przed niebezpieczeństwami związanymi z przekazywaniem danych osobowych za pomocą nowoczesnych technologii, są one szczególnie narażone na różnego typu niebezpieczeństwa. Mimo wdrożenia RODO, w przypadku przetwarzania danych na temat nieletnich, występuje większe ryzyko zaszkodzenia im poprzez na przykład nieuprawnione przekazanie ich danych nieznanym osobom lub wykorzystanie ich w sposób krzywdzący.

Brak ostrożności podczas korzystania z Internetu naraża dzieci na stanie się ofiarami działań cyberprzestępczych. Co więcej, także i one same mogą podejmować szkodliwe względem rówieśników zachowania, powodowane na przykład chęcią zemsty lub dla zwykłej rozrywki. Mowa tu m.in. o niewłaściwym wykorzystaniu danych i obrazów udostępnianych albo przez same dzieci, albo przez ich rodziców.

Dzieciom przysługuje pełne prawo do prywatności oraz ochrony dóbr osobistych. Ponieważ nie są w stanie samodzielnie nim zarządzać, odpowiedzialność ta spoczywa na ich rodzicach bądź opiekunach, którzy powinni czynić to bardzo rozważnie.

Młodzi ludzie świadomi zagrożeń

Badanie przeprowadzone przez serwis ChronPESEL.pl oraz Krajowy Rejestr Długów pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych „Wiedza na temat bezpieczeństwa danych osobowych w Polsce” wykazało, że młodzi ludzie wiedzą, w jaki sposób chronić swoje dane osobowe. Są też w stanie rozpoznać próbę oszustwa związanego z wyłudzeniem danych.

Nikogo nie dziwi dziś to, że dzieci i młodzież lepiej radzą sobie z nowoczesnymi technologiami niż ich dziadkowie, a niekiedy nawet rodzice. Wynika to w dużej mierze z powszechnego dostępu do urządzeń mobilnych i różnego typu aplikacji, a także z faktu, że młodzi ludzie są szczególnie otwarci na takie rozwiązania.

Świadomość zagrożeń związanych z cyberprzestępczością w przypadku osób starszych jest zdecydowanie niższa niż u młodych ludzi. Stąd też konieczne jest podejmowanie odpowiednich działań edukacyjnych na temat zasad ochrony danych osobowych oraz potencjalnych zagrożeń. Ważną rolę odgrywa tu właśnie młodzież, która powinna zapewnić seniorom odpowiednie wsparcie w tym obszarze.

Z drugiej jednak strony młodym ludziom nierzadko brak jest rozwagi, podczas poruszania się w cyfrowej przestrzeni. Dlatego działania edukacyjne odnoszące się do ochrony danych osobowych mają tak duże znaczenie.

Akcja uczniów dla seniorów

W ramach konkursu będącego częścią programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”, podejmowane są inicjatywy, ukierunkowane na wsparcie osób starszych. Podczas akcji opatrzonej hasłem „Ochrona danych osobowych na co dzień”, uczniowie mieli za zadanie przygotować nagranie głosowe dedykowane seniorom dotyczące zasad ochrony danych osobowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed