RODO

Dokumentacja papierowa zgodna z RODO

Według unijnej Regulacji o Ochronie Danych Osobowych administrator danych jest zobowiązany zastosować techniczne oraz organizacyjne środki, które zapewnią maksymalną ochronę dla przetwarzanych informacji. Ustawa nie wskazuje jednak jednoznacznie w jaki sposób należy przechowywać dokumentacje zawierającą dane, a wspomina…

Nowe rozporządzenie dotyczące e-prywatności

W ramach niebawem obowiązującej ustawy RODO Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie dodatkowych przepisów regulujących prywatność w łączności elektronicznej. Rozwiązaniem ma być Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczące ochrony danych osobowych w sieci. Nowe rozporządzenie związane z ochroną prywatności…
Menu