Obowiązek sprawdzania przyczyny nieobecności ucznia na zajęciach online

Nauczyciel musi reagować w każdej sytuacji, gdy uzna, że w rodzinie ucznia dzieje się coś niedobrego. W chwili obecnej – podczas panującej epidemii, jedynym z sygnałów wzbudzających niepokój może być brak logowania ucznia na zajęcia online.

Ofiarą przemocy w rodzinie jest co dziewiąty nastolatek

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, przeprowadziła badanie dotyczące tego, jak młodzież i dzieci radziły sobie podczas izolacji. Pod uwagę wzięto czas od połowy marca do połowy czerwca. Okazało się, że aż 27% badanych wskazało, że doświadczyło krzywdy. Dokładniej mówiąc: 15% doznało przemocy ze strony rówieśników, 11% ze strony bliskiej dorosłej osoby i 5% było świadkiem przemocy w domu wobec innego dziecka lub rodzica. Ponadto, według badania ofiarami krzywdzenia częściej były dziewczęta i nastolatki w wieku 16 – 17 lat. Co więcej, 10% badanych doświadczyło wykorzystywania seksualnego.

Szkoły powinny nakazywać włączania kamerek podczas zajęć online?

Zdalne nauczanie w jakiś sposób ogranicza wgląd na występowanie przemocy w rodzinie ucznia. Chodząc do szkoły, dziecko zawsze może poprosić o pomoc nauczyciela lub pedagoga, bądź to oni mogą sami zauważyć, że coś niepokojącego dzieje się z danym uczniem. Przy nauczaniu zdalnym nie ma takiej możliwości. Dlatego zaczęto rozmyślać o wprowadzeniu obowiązku włączania kamerek na czas zajęć online. Dzięki temu miałoby się minimalny podgląd na zachowanie dzieci. Póki co taki wymóg nie został wprowadzony. Jako jeden z powodów podaje się po prostu za duże obciążenie sieci.

Jednak coraz częściej już sami rodzice kierują pisma do dyrektorów szkół o wprowadzenia obowiązkowej transmisji wideo. Tylko że dyrektorzy, jak i nauczyciele nie są pewni czy tego typu działanie nie byłoby naruszeniem wdrożonego RODO, czy też po prostu praw dziecka. Nie wszystkie dzieci chciałby pokazywać, w jakich warunkach mieszkają. Z drugiej strony, podczas zajęć ze włączoną kamerką, nauczyciel miałby wgląd do tego, co się dzieje z dziećmi podczas nieobecności rodziców. Zdania są podzielone. Jednak większość podkreśla, że wszystkie działania powinny być podejmowane dla dobra dziecka. Ważne jest, aby ustalać przyczyny nieobecności dzieci.

Brak wyspecjalizowanych rozwiązań na czas koronawirusa

Niestety szkoły nie są przygotowane na wspieranie dzieci podczas nauki zdalnej. Nie mają rozwiązań, którymi powinni się kierować. Mimo tego nauczyciele mają obowiązek reagowania na wszelkie kwestie, które budzą ich niepokój. Zaczynając od telefonu do konkretnego ucznia, jego rodziców, a w ostateczności do odpowiednich służb. Ważny jest przede wszystkim stały kontakt nauczycieli z dziećmi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy podejrzeń konieczne jest podejmowanie natychmiastowych działań, które mogą się nawet sprowadzać do powiadomienia sądu opiekuńczego. Jest to obowiązek nauczycieli, za którego niedopełnienie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

Jeżeli juz odwiedziłeś naszą stronę - zapraszamy do przejrzenia cennika usług!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
You need to agree with the terms to proceed

Menu