Wielka Brytania z dłuższym okresem przejściowym RODO

Od początku tego roku, czyli dokładnie od 1 stycznia 2021 Wielka Brytania nie funkcjonuje już w strukturach wspólnoty jako członek Unii Europejskiej. Natomiast swobodny przepływ danych między Europejskim Obszarem Gospodarczym a Zjednoczonym Królestwem decyzją z dnia 30 grudnia 2020 roku zostanie utrzymany na dotychczasowych zasadach do 1 lipca 2021 roku. Taki stan rzeczy reguluje Umowa o handlu i współpracy między Wspólnotą Europejską oraz Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Co reguluje umowa?

Draft umowy w obecnym kształcie został zaakceptowany tuż przed upływem wcześniej ustalonego okresu przejściowego, czyli 24 grudnia 2020 roku. Natomiast 30 grudnia decyzją Rady UE umowa została podpisana i zostało ustanowione jej tymczasowe stosowanie. Tymczasowe stosowanie umowy będzie trwało maksymalnie do 28 lutego 2021 roku i właśnie tyle czasu ma Parlament Europejski na jej zaakceptowanie.

Dane osobowe przekazywane do Zjednoczonego Królestwa nie będą tymczasowo traktowane jako przekazywanie ich poza Unię Europejską. Znaczy to, że ani przedsiębiorcy, ani podmioty publiczne nie będą miały musiały spełniać dodatkowych wymogów odnośnie wdrażania RODO.

Jeżeli chodzi o przedsiębiorców przetwarzających dane polskich obywateli na potrzeby świadczenia usług z terytorium Wielkiej Brytanii, to od 1 stycznia 2021 zobowiązani będą oni do stosowania przepisów RODO. Jednak przedsiębiorcy, którzy nie posiadają filii swoich firm w Unii, a przetwarzają dane osobowe osób znajdujących się jej terenie, co związane jest bezpośrednio ze świadczeniem przez nich usług lub śledzeniem ich aktywności, będą zobowiązani wyznaczyć przedstawiciela UE w państwie członkowskim pobytu tych osób. Wyjątkiem od obowiązku wyznaczenia przedstawiciela jest sporadyczne przetwarzanie danych przez przedsiębiorców oraz wykonywanie tego na mniejszą skalę.

Ile będzie trwał okres przejściowy?

Okres przejściowy będzie trwał 4 miesiące, jednak po tym czasie zostanie automatycznie wydłużony o kolejne dwa miesiące. Oznacza to, że w sumie będzie on obowiązywał do 1 lipca 2021, chyba że jedna ze stron się temu sprzeciwi. Ponadto, Komisja Europejska na mocy art.36 ust. 3 dyrektywy (UE) 2016/680 oraz art. 45 ust. 3 RODO może skrócić ten okres. Jeżeli w dalszym ciągu Twoja firma nie jest gotowa, przemyśl wdrożenie RODO.

Co zmieni się po zakończeniu okresu przejściowego?

Deklaracja wydana przez Komisję Europejską dotycząca przyjęcia decyzji w sprawie zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych w Wielkiej Brytanii mówi o konieczności szybkiego rozpoczęcia formalnej procedury. Jednak, przed wydaniem decyzji niezbędne jest wykonanie analizy brytyjskiego prawa dot. ochrony danych osobowych pod kątem jego zgodności z orzecznictwem TSUE. W wypadku pozytywnej oceny, dalsze przetwarzanie danych osobowych będzie możliwe bez konieczności spełniania dodatkowych warunków.

Jeżeli juz odwiedziłeś naszą stronę - zapraszamy do przejrzenia cennika usług!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
You need to agree with the terms to proceed

Menu