RODO

Zgłaszanie inspektorów ochrony danych

Można już składać zawiadomienia o powołaniu IOD do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Nowy obowiązek Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych określony został w art. 37 ust. 1 RODO (w przypadku podmiotów publicznych należy dodatkowo uwzględnić art. 9 nowej ustawy o ochronie danych osobowych…

RODO w praktyce: Zasada rozliczalności

Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych reguluje, aby dotychczasowa niesformułowana zasada rozliczalności była wprowadzona jako obowiązek dla administratorów danych. Zasada rozliczalności to reguła, która nakłada na podmiot odpowiedzialny za ochronę danych zobowiązanie udowodnienia przed ewentualną kontrolą przestrzegania przepisów…

Jak prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych?

Na mocy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które już niebawem zacznie obowiązywać wymagane jest, aby przedsiębiorstwa prowadziły tzw. rejestr czynności przetwarzania. Do prowadzenia rejestru nie będą obligowane jednak wszystkie podmioty. Kiedy należy prowadzić rejestr czynności przetwarzania: kiedy…

Windykacja w świetle unijnej regulacji

Unijna Regulacja o Ochronie Danych Osobowych wprowadza wiele zmian dla niemal wszystkich przedsiębiorstw. Branża windykacyjna jest szczególnie objęta procesem przekształcania systemu ochrony danych z racji przetwarzani tzw. danych wrażliwych. Firma, która przygotowuje się do wdrożenia RODO na początku,…
Menu