Realizacja prawa pacjenta do informacji na odległość

Prezes UODO wraz z Rzecznikiem Praw Pacjenta przygotował „Wytyczne dotyczące realizacji prawa do informacji przez osoby uprawnione na odległość”. Zawarte zostały tam wskazówki, które są efektem porozumienia o współpracy pomiędzy Prezesem UODO, a RPP podpisanego w dniu 21 lipca 2020 roku.

Potrzeba realizacji praw pacjenta do informacji na odległość

Normy prawne określają, które osoby są uprawnione oraz w jakich sytuacjach, do uzyskania dostępu do danych na temat stanu zdrowia pacjenta. Natomiast w wypracowanych przez Prezesa UODO i RPP wytycznych, zawarte są rekomendowane rozwiązania, które pozwalają na realizację prawa przez osobę upoważnioną do informacji o zdrowiu pacjenta na odległość, uwzględniając przy tym prawa pacjenta oraz zasady wynikające z regulacji wdrożonego RODO. Zwłaszcza teraz, w dobie epidemii, ten sposób przekazywania i uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta na odległość, jest bardzo pomocnym rozwiązaniem. Ponadto, jak podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta – żaden przepis ustawy nie zakazuje tego typu komunikacji na odległość. Ważne jest jednak, aby odpowiednio zadbać o ochronę tych danych osobowych szczególnej kategorii, czyli danych dotyczących zdrowia. Dlatego musiały zostać stworzone wytyczne, które są odpowiedzią na zgłaszane potrzeby przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych.

Zabezpieczenie interesu pacjenta i osoby bliskiej

Wytyczne przygotowane przez Rzecznika Praw Pacjenta i Prezesa UODO obejmują zarówno prawa pacjenta, jak i bliskiej mu osoby. Przy czym może to być osoba upoważniona przez pacjenta przytomnego lub osoba bliska, której z uwagi na stan zdrowia pacjenta nie mógł on nikogo upoważnić do przekazania informacji. Zdaniem RPP oraz Prezesa UODO podmioty świadczące usługi lecznicze powinny stworzyć właściwe warunki techniczne i organizacyjne, dzięki którym pacjenci będą mogli w łatwy sposób komunikować się między sobą. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych oraz analizy ryzyka. Pomoże to określić dokładne zasady postępowania. Dzięki czemu personel medyczny będzie w stanie pomóc pacjentom oraz ich bliskim. Dostosowanie tych działań do wytycznych pozwoli na realizację prawa pacjenta zgodnie z przepisami wdrożonego RODO, zarówno podczas trwającej epidemii, jak i późniejszym czasie.

Zachowanie szczególnej staranności przy przekazywaniu danych pacjenta

Prezes UODO podkreśla jednak, aby przekazując dane na odległość dochować szczególnej staranności, ponieważ bardzo łatwo można się pomylić i ujawnić dane innej osobie. Dlatego ważne jest, aby dokładnie zweryfikować tożsamość osoby dzwoniącej, pilnując jednocześnie, aby nie doszło do nadmiernego pozyskiwania informacji. Dodatkowo w wytycznych zalecane jest stosowanie takich narzędzi, które umożliwiają zachowanie bezpieczeństwa i poufności połączeń. Przygotowane przez RPP i Prezesa UODO wytyczne mają charakter typowo pomocniczy. Przedstawiają one kierunki działania dla podmiotów leczniczych. Należy je zastosować, aby móc jednocześnie realizować prawa pacjenta oraz wdrożone RODO.

Jeżeli juz odwiedziłeś naszą stronę - zapraszamy do przejrzenia cennika usług!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed

Menu