Kontrola UODO – zasadność oraz zakres jest naprawdę ważny

Prezes UODO podjął decyzję nakładającą karę w wysokości 100 tysięcy złotych na Głównego Geodetę Kraju za brak umożliwienia przeprowadzenia kontroli. Do tego stanowiska przychylił się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, co zostało uzasadnione w wyroku z dnia 23 lutego 2021 r. Instytucja ta krytycznie odniosła się również do działań Głównego Geodety Kraju w ramach współpracy z UODO. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie poparł również wszelkie argumenty ujęte w skardze na decyzję organu nadzorczego.

Uzasadnienie wyroku sądu z dnia 23 lutego 2021 r.

WSA w uzasadnieniu do wyroku (sygn. akt. II SA/Wa 1746/20) z 23 lutego 2021 r. stwierdził, że nie ma możliwości uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli w państwie prawa, a także kwestionowania oraz bojkotowania uprawnień Prezesa UODO. W uzasadnieniu został podkreślony również fakt, że Główny Geodeta Kraju to organ publiczny, który powinien znać aktualne przepisy prawa bez konieczności uzyskiwania dokumentacji potwierdzającej jego uprawnienia oraz podstawy prawne działalności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie omieszkał również odnieść się do wyjaśnień złożonych przez Głównego Geodety Kraju w sprawie adnotacji o odmowie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontrolnych czynności, które zostały umieszczone na upoważnieniach UODO od przeprowadzenia kontroli. W ramach audytu ochrony danych WSA uznał za mało logiczne stwierdzenie ujęte w skardze, które dotyczyło wyrażenia krytycznej opinii w związku z zakresem kontroli UODO, a nie uniemożliwienie i utrudnienie postępowania.

Kara w formie pieniężnej

Sędzia WSA nie znalazł potwierdzenia argumentów GGK w sprawie uniemożliwienia rozpoznania sprawy przez instytucję, która nie posiada pełnej jurysdykcji. Wzbudziły one ogromny niepokój o znajomość aktualnych przepisów prawa przez GGK. Sędzia uznał, że audyt ochrony danych osobowych potwierdza, że strona rozprawy powinna wiedzieć, iż w polskim systemie prawa kontrola decyzji wydanej przez Prezesa UODO powinna odbywać się w formie wniesienia skargi do WSA.

Sędzia przychylił się do stanowiska Prezesa UODO w zakresie kary w całości. Uzasadnił to faktem, że kara w wysokości wyższej niż 100 000 zł nie spełniłaby funkcji odstraszającej i powinna ona spełnić funkcję prewencyjną oraz dyscyplinującą. WSA orzekł, że uzasadnienie wysokości nałożonej kary jest logiczna, a uzasadnienie Prezesa UODO charakteryzują się znacznym wyczerpaniem tematu. Audyt ochrony danych osobowych w tym przypadku odgrywa ogromną rolę. Warto zapoznać się z pełną treścią uzasadnienia wyroku, gdyż zwraca się tam uwagę na większą ilość argumentów GGK, które nie znalazły potwierdzenia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.

Jeżeli juz odwiedziłeś naszą stronę - zapraszamy do przejrzenia cennika usług!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed

Menu