Archiwum artykułów

Monitoring wizyjny – UODO wyjaśnia

Ogólne, PUODO, RODO
W oku kamery. Monitoring wizyjny – Prezes UODO wyjaśnia, jak go obecnie stosować – Monitoring jest jedną z najbardziej inwazyjnych form przetwarzania danych osobowych i powinien być stosowany jedynie w sytuacji, gdy nie istnieją inne, mniej ingerujące w prywatność środki umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa – tłumaczy w filmie edukacyjnym pt. „W oku kamery. Monitoring wizyjny” dr Edyta Bielak, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Na monitoring wizyjny składają się wszelkiego rodzaju kamery, systemy przesyłu oraz rejestratory, które przetwarzają obraz i są wykorzystywane między…
Czytaj dalej

Ruszyła Infolinia UODO dla IOD

PUODO, RODO
Ruszyła Infolinia UODO dla IOD Zapraszamy również do naszej strefy Pro bono Urząd Ochrony Danych Osobowych uruchomił specjalną infolinię dedykowaną inspektorom ochrony danych (IOD). Im wyższa jest fachowa wiedza i doświadczenie inspektora ochrony danych, tym większa szansa na zbudowanie w organizacji, która go wyznaczyła, skutecznego systemu ochrony danych osobowych. Mając tego świadomość, Urząd Ochrony Danych Osobowych konsekwentnie wspiera kształcenie osób pełniących te funkcje, m.in. publikując na swojej stronie internetowej przydatne dla nich wyjaśnienia czy organizując dedykowane im…
Czytaj dalej

Wskazówki jak nie dać się oszukać na RODO

PUODO, RODO
4 wskazówki dla przedsiębiorców, jak nie dać się oszukać na RODO Jeśli przedsiębiorca chce mieć pewność, że należycie stosuje prawo ochrony danych osobowych, powinien szukać lub potwierdzać swoje informacje w stanowiskach Prezesa UODO. To jeden ze sposobów, aby uniknąć oszustwa na RODO. Kontrola UODO, korespondencja urzędowa czy oferta reklamowa dotycząca usług związanych z ochroną danych osobowych to tematy najczęściej do tej pory wykorzystywane przez oszustów, którzy swoimi nieuczciwymi działaniami mogą narazić przedsiębiorców na kłopoty. Na co…
Czytaj dalej

Prezes UODO chce skuteczniej chronić dane osobowe członków spółdzielni mieszkaniowych

Ogólne, PUODO, RODO
Prezes UODO chce skuteczniej chronić dane osobowe członków spółdzielni mieszkaniowych Dr Edyta Bielak-Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zaapelowała do ministra infrastruktury i rozwoju o podjęcie działań, które doprowadzą do zmiany brzmienia art. 30 ustawy z 6 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze. W jej ocenie przepis trzeba dostosować do wymogów określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Zwróciła się także do spółdzielni, za pośrednictwem organizacji je zrzeszających, aby przestrzegały RODO. Problemy z interpretacją i praktycznym…
Czytaj dalej

Rodo a brexit

Ogólne, PUODO, RODO
Prezes UODO wyjaśnia, jak przekazywać dane osobowe z Polski do Wielkiej Brytanii na wypadek brexitu Wobec dużego prawdopodobieństwa wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez zawarcia regulującej to umowy międzynarodowej, Prezes UODO wyjaśniła 17 stycznia br. podczas briefingu prasowego, jakie będą tego konsekwencje dla polskich administratorów danych i podmiotów je przetwarzających oraz radzi, jak się do tego właściwie przygotować. Obecne zasady przekazywania danych będą obowiązywały tylko do 29 marca 2019 r. Do 29 marca 2019 r.…
Czytaj dalej

Warto, by szkoły uczyły ochrony prywatności i danych osobowych

Ogólne, PUODO, RODO
Warto, by szkoły uczyły ochrony prywatności i danych osobowych Spotkaniem w mazowieckiej Przysusze Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) zainaugurował cykl konferencji wojewódzkich prezentujących ogólnopolski program edukacyjny dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa”. Upowszechnienie doświadczeń i materiałów edukacyjnych wypracowanych w ciągu ośmiu lat realizacji ogólnopolskiego programu „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” ma, w zamierzeniu UODO, zachęcić inne placówki do przyłączenia się do kolejnej edycji tego przedsięwzięcia. O ile bowiem obecnie…
Czytaj dalej

Wykaz rodzajów operacji przetwarzania wymagających oceny skutków

Ogólne, PUODO, RODO
24 sierpnia 2018 r. w Monitorze Polskim został ogłoszony Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony. Zgodnie z art. 35 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  organ nadzorczy ustanawia i podaje do publicznej wiadomości wykaz rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych. Ogłoszony wykaz zawiera 9 kategorii rodzajów przetwarzania, dla których…
Czytaj dalej

UODO publikuje poradnik dla szkół

Ogólne, PUODO, RODO
Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych – poradnik Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z MEN przygotował praktyczny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. Żeby zapewnić sprawne i bezproblemowe stosowanie przepisów związanych z ochroną danych osobowych w rzeczywistości szkolnej, Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował specjalny poradnik dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych”. Został on zaprezentowany na wspólnej konferencji prasowej Minister Edukacji Narodowej i Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zawiera…
Czytaj dalej

Prawa pacjenta do otrzymania kopii danych i kopii dokumentacji medycznej

Ogólne, PUODO, RODO
Prawa pacjenta dotyczącego dostępu do dokumentacji medycznej nie należy utożsamiać z przysługującym każdemu z nas na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) prawem otrzymania kopii danych osobowych. Są to dwa różne prawa i służą różnym celom. Mogą, lecz nie zawsze muszą, być realizowane w odmienny sposób. Różny charakter obu praw Wynikające z art. 23 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (zwanej dalej u.p.p.) prawo dostępu do dokumentacji medycznej jest jednym z praw pacjenta zapewniającym mu dostęp do informacji o jego stanie…
Czytaj dalej

Prezes UODO przedstawia pierwszą wersję wytycznych dotyczących monitoringu wizyjnego

Ogólne, PUODO, RODO
Monitoring wizyjny Nowe rozwiązania prawne dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego wzbudziły u administratorów wiele wątpliwości interpretacyjnych i obawy o możliwość spełnienia nowych obowiązków w tak krótkim okresie. Dostrzegając te problemy, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przygotował specjalne wskazówki i wyznacza administratorom okres przejściowy na dostosowanie się do nowych regulacji – koniec września 2018 r. Od 25 maja 2018 r. stosowanie monitoringu wizyjnego podlega przepisom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz uregulowaniom krajowym, które odnoszą się m.in. do: pracodawców, placówek oświatowych oraz…
Czytaj dalej
Menu