Archiwum artykułów

Nałożono karę pieniężną na Morele.net.

Trzecia kara finansowa nałożona przez Prezesa UODO została nałożona na spółkę Morele.net Zgodnie z komunikatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), kara za niewystarczające zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, w wysokości ponad 2,8 mln zł, została nałożona na spółkę Morele.net. Jest to trzecia kara finansowa, pierwsza została nałożona w marcu za brak spełnienia obowiązku informacyjnego, a druga w maju za upublicznienie zbyt szerokiego zakresu danych osobowych. Kara. Dlaczego nałożono karę za niewystarczające zabezpieczenia? Ponieważ doszło do naruszenia…
Czytaj dalej

Cyberprzemoc – poradnik od NASK

Bezpieczeństwo, Ogólne
Na stronach instytutu badawczego NASK, podległemu Ministerstwu Cyfryzacji, został udostępniony poradnik “Cyberprzemoc. Włącz blokadę na nękanie”. W poradniku adresowanym do szkół oraz rodziców możemy znaleźć informację m. in. o tym jak rozmawiać z dzieckiem, w jaki sposób szkoła może pomóc z cyberprzemocą jak również wskazówki, co zrobić kiedy to nasze dziecko jest sprawcą cyberprzemocy. Poradnik może okazać się również przydatny z punktu prawnego, ponieważ wskazuje co może stanowić dowód cyberprzemocy oraz w jaki sposób należy…
Czytaj dalej

Opieka zdrowotna nad uczniami, czyli dentysta i pielęgniarka w szkole niepublicznej i publicznej.

Ogólne, RODO, Rodo w szkole
Od dnia dzisiejszego obowiązuje ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami. Jest ona o tyle ważna, ponieważ ma zastosowanie zarówno do szkół publicznych jak i niepublicznych. Natomiast nie dotyczy ona słuchaczy szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych oraz uczniów szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne. Co ustawodawca miał na myśli pisząc o obowiązku sprawowania opieki zdrowotnej nad uczniami? Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy, opieka zdrowotna…
Czytaj dalej

Rodo w szkole: Rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Jaki wpływ ma rozporządzenie na RODO? Nowe rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej zmieniające wcześniejsze rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków zostało podpisane 27 sierpnia 2019 r. przez Ministra Edukacji Dariusza Piontkowskiego, a zaczęło obowiązywać z dniem dzisiejszym, tj. 6 września 2019 r. Określa ono warunki i tryb wydawania świadectw, dyplomów, legitymacji, certyfikatów i innych druków dla przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także dla dotychczasowych gimnazjów dla dorosłych i szkół ponadgimnazjalnych. Treść…
Czytaj dalej

Na czym polega wdrożenie RODO

Czy można w ogóle “wdrożyć RODO”? Znawcy tematu mówią “nie”, nie można “wdrożyć aktu prawnego”, ale przecież w języku polskim bardzo często dochodzi do skrótów myślowych i tworzenia nowych zwrotów. Tak jest też w omawianym przypadku. RODO – jako Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych jest aktem prawnym, który stosujemy na terenie Uni Europejskiej od 25 maja 2018 roku. O ile sam termin “wdrożenie RODO” nie jest poprawny to możemy uznać, że jest to skrót…
Czytaj dalej

Audyt RODO

Audyt ochrony danych – czy warto? Po pierwsze: “co to jest audyt”, po drugie: “czy warto”, po trzecie “ile kosztuje audyt RODO”. Audyt. W rozumieniu audytu zgodności z RODO – można zdefiniować jako sprawdzenie na podstawie określonych kryteriów czy badane przedsiębiorstwo (organizacja, szkoła) spełnia zdefiniowane warunki. Warunki o których mowa, mogą być określone: w aktach prawnych np. tak było w ustawie o ochronie danych osobowych z 1997 roku i wydanym do niej rozporządzeniu z 2004,…
Czytaj dalej

Esencja pracy dziennikarskiej wyłącza stosowanie przepisów RODO

Dziennikarstwo i RODO Nadrzędną rolę jaką odgrywa prasa zgodnie z Konstytucją RP to prawo obywateli do ich rzetelnego informowania , jawności życia publicznego, a także kontroli i krytyki społecznej. Stanowi to punkt wyjścia esencji prawdziwej pracy dziennikarskiej. Analizując działalność dziennikarską na tle regulacji prawnych można stwierdzić, że podlega ona niekiedy wyłączeniom. Działalność dziennikarzy opiera się na działaniu zgodnie z etyką  i zasadami współżycia społecznego. Nadrzędnymi zasadami jakimi się kierują są głównie rzetelność, obiektywizm i staranność…
Czytaj dalej

Zmiany w przepisach dla szkół i nauczycieli obowiązujące od 4 maja.

Podczas weekendu majowego weszła w życie nowelizacja ponad 160 ustaw w związku z dostosowaniem przepisów do Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Co się zmieniło dla szkół i nauczycieli? Można stwierdzić, że niewiele. Szczególnie biorąc pod uwagę, że na omówienie poniższych zmian przeznaczono pół strony, w liczącym ok. 400 stron dokumencie uzasadniającym projektu ustawy zmieniającej. W niektórych przypadkach jedynie skreślono starą podstawę prawną, czyli powołanie się na ustawę o ochronie danych osobowych z 1997…
Czytaj dalej

Prezes UODO informuje – do SIO nie można wprowadzać danych o tym, który nauczyciel strajkuje

RODO
Wczoraj na portalach społecznościowych oraz informacyjnych (np. tutaj) można było przeczytać o korespondencji mailowej, jaką otrzymali dyrektorzy szkół od ministerstwa. Wiadomość zawierała wytyczną, aby wykazywać nauczycielom strajkującym nieobecność z przyczyn “zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na innej podstawie”. Kłopot w tym, że prawo nie przewiduje, aby takie dane zamieszczać w Systemie Informacji Oświatowej (SIO). Dzisiejszego poranka zwrócił na to uwagę również Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W swoim oświadczeniu informuje, że nie ma podstaw prawnych…
Czytaj dalej

Urząd Ochrony Danych Osobowych szkoli uczniów i nauczycieli w Sieradzu.

Ogólne, RODO
Urząd Ochrony Danych Osobowych realizując działania edukacyjne podnosi świadomość społeczną dotyczącą ochrony danych osobowych w ramach różnych projektów. Jednym z nich jest program „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”, zapoczątkowany w 2009 r., którego celem jest wspieranie szkół i placówek na terenie całego w popularyzowaniu wiedzy o danych osobowych i dbaniu o prywatność uczniów. Do programu mogą zgłosić się szkoły poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszenia…
Czytaj dalej
Menu