Dyscyplinarne postępowanie wobec nauczyciela – jakie dane można udostępnić?

W dzisiejszych czasach postępowania dyscyplinarne prowadzone w stosunku do nauczycieli zdarzają się naprawdę bardzo często. W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy konkretnej sytuacji niezbędne jest zbieranie dowodów, które mogą pomóc w wyjaśnieniu sprawy, wykorzystując wszystkie dostępne metody. W przypadku konieczności zwrócenia się przez komisję dyscyplinarną, a także rzecznika dyscyplinarnego o udostępnienie danych osobowych nauczyciela niezbędne jest wystosowanie odpowiednio uzasadnionego wniosku. Natomiast w gestii administratora leży konieczność weryfikacji, czy istnieją przesłanki pozwalające na przekazanie informacji konkretnym podmiotom.

Wnioski dowodowe w postępowaniu dyscyplinarnym

Audyt ochrony danych osobowych doprowadził do sytuacji, gdy w związku z postępowaniem dyscyplinarnym pojawiły się wątpliwości dotyczące tego, czy komisja prowadząca postępowanie ma prawo zażądać od władz szkoły dokumentacji dotyczącej konkretnego ucznia. W szczególności chodzi tu o takie informacje jak między innymi program edukacyjno-terapeutyczny, wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania czy też orzeczenia dotyczące konieczności specjalnego kształcenia. Zgodnie z przepisami znajdującymi się w Karcie Nauczyciela w trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego wszystkie dowody analizowane są przez rzecznika dyscyplinarnego.

Natomiast komisja to organ biorący udział w prowadzonym postępowaniu, którego tematem przewodnim jest zwolnienie nauczyciela. Należy jednak podkreślić, że ta strona w każdym momencie ma prawo złożyć wniosek dowodowy. Audyt ochrony danych osobowych doprowadził do sytuacji, gdy organ analizujący sprawę może przesłuchiwać wszystkich świadków, powoływać biegłych, badać dokumentację oraz akta poszczególnych nauczycieli. Jak widać, wystarczy odpowiednie udokumentowanie wniosku o udzielenie szczegółowych danych osobowych, aby organ prowadzący postępowanie uzyskał wgląd do dokumentacji.

RODO a możliwość pozyskania informacji w postępowaniu dyscyplinarnym

Audyt RODO doprowadził do sytuacji, gdy każda próba pozyskania, przetwarzania bądź udostępniania indywidualnych danych osobowych poszczególnych osób musi odbywać się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Osoba odpowiedzialna za administrowanie prywatnych informacji w trakcie całej procedury powinna kierować się przede wszystkim poufnością oraz rozliczalnością. Z kolei każdy wpływający wniosek z prośbą o udostępnienie danych osobowych wymaga przeprowadzenia indywidualnej analizy. Cała procedura powinna rozpocząć się od weryfikacji jego zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami RODO. Nie bez znaczenia jest rodzaj danych osobowych, cel ich wykorzystania, a także uzasadnienie wnoszonej prośby. Pozytywnie rozpatrywane są najczęściej wnioski zawierające szczegółowo wskazaną podstawę prawną. Z kolei brak tego elementu może doprowadzić do automatycznego jego odrzucenia bez możliwości wniesienia skargi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed

Menu