Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo danych podczas rejestracji kart pre-paid

W związku z wejściem w życie przepisów o działaniach antyterrorystycznych zobowiązujących do rejestracji karty pre-paid oraz licznymi zgłoszeniami naruszeń, GIODO ostrzega przed nieuczciwymi operatorami telekomunikacyjnymi, którzy pobierają od użytkowników kart zbyt wiele danych osobowych. Generalny Inspektor Ochrony Danych…

Zgoda na przetwarzanie danych według RODO

Według rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które ma zacząć obowiązywać 25 maja 2018 roku firmy muszą dostosować do nowych przepisów nie tylko dokumenty, ale również zgody na przetwarzanie danych. Przedsiębiorstwa są obligowane do tego, aby takie zgody były…

Kontrola bezpieczeństwa danych w rejestrze PESEL

Jak wykazała kontrola Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przeprowadzona w Ministerstwie Cyfryzacji administrator danych przetwarzanych w rejestrze PESEL, naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Inspekcja, którą przeprowadził w Ministerstwie Cyfryzacji GIODO, była następstwem poprzednich kontroli w kancelariach oraz…

Dokumentacja papierowa zgodna z RODO

Według unijnej Regulacji o Ochronie Danych Osobowych administrator danych jest zobowiązany zastosować techniczne oraz organizacyjne środki, które zapewnią maksymalną ochronę dla przetwarzanych informacji. Ustawa nie wskazuje jednak jednoznacznie w jaki sposób należy przechowywać dokumentacje zawierającą dane, a wspomina…

Wyciek danych w cyberprzestrzeni

Szerokie działania cyberprzestępców takie jak: łamanie haseł czy atak ukierunkowany to jedynie niewielki odsetek tego, co dzieje się w sieci. Tworzone są co raz to nowe sposoby na nielegalny dostęp do systemów rządowych, medycznych, bankowych czy nawet kont…

Kontrola GIODO od kuchni

Przetwarzanie danych osobowych to dział przedsiębiorstwa, który wymaga szczególnej uwagi z racji zwiększonej ochrony i kontroli ze strony Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który analizuje poprawność tego procesu. W wyniku wielu obowiązków, które ciążą na przedsiębiorcy w związku…
Menu