Bezpieczeństwo

Handel danymi osobowymi, a prawo

W dzisiejszych czasach najbardziej opłacalnym towarem stają się dane osobowe. Handel danymi nie jest w Polsce nielegalny jednak, aby pozyskiwanie informacji w ten sposób było zgodne z prawem, muszą zostać spełnione warunki zawarte w ustawie o ochronie danych…

Czym są dane osobowe?

Niemal codziennie mamy do czynienia z danymi osobowymi. Wszelkie informacje, które umożliwiają nam identyfikacje kogokolwiek, czy to przez imię, nr PESEL, nr dowodu osobistego, wygląd, a nawet adres e-mail to dane osobowe. Zostało to określone w art.6 ustawy…

Bezpieczeństwo Twojego smartphona

Telefon komórkowy to w obecnych czasach niemal nieodłączny element każdego człowieka. Dzięki niemu mamy możliwość korzystania z takich usług jak: poczta elektroniczna, media społecznościowe czy dostęp do konta bankowego. Niestety w tym wszystkim często zapomina się o bezpieczeństwie…

Czym jest kradzież tożsamości?

Kradzież tożsamości, czy też inaczej przejęcie tożsamości to przestępstwo internetowe dotyczące coraz większej grupy osób. Z badań wynika, że ofiary najczęściej zostają okradzione ze środków znajdujących się na rachunku bankowym. Komisja Wspólnoty Europejskiej zdefiniowała ten czyn jako „wykorzystywanie…

Nowe rozporządzenie dotyczące e-prywatności

W ramach niebawem obowiązującej ustawy RODO Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie dodatkowych przepisów regulujących prywatność w łączności elektronicznej. Rozwiązaniem ma być Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczące ochrony danych osobowych w sieci. Nowe rozporządzenie związane z ochroną prywatności…
Menu