Brak odpowiedzi na wezwanie organu nadzorczego oznacza brak współpracy

Audyt RODO stał się w ostatnim czasie jedną z najpopularniejszych czynności, ponieważ coraz częściej zwracamy uwagę kwestie dotyczące ochrony udostępnianych danych osobowych. Warto wspomnieć, że z każdym rokiem zwiększa się liczba nakładanych kar związanych z pojawiającymi się naruszeniami. Przykładem stwierdzonego naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jest sytuacja związana z PNP SA, która swoją siedzibę posiada w Warszawie. Ostatecznie Urząd Ochrony Danych Osobowych zdecydował o nałożeniu na nich kary pieniężnej w wysokości ponad 22 tysięcy złotych.

Naruszenie przepisów związanych z ochroną danych przez PNP SA

Wdrożenie RODO doprowadziło do coraz częstszych postępowań związanych z naruszeniem danych osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych w odpowiedzi na skargę podjął decyzję o ustaleniu stanu faktycznego. W efekcie trzy razy zwrócił się do spółki PNP SA z prośbą o ustosunkowanie się do zaprezentowanego dokumentu i złożeniu niezbędnych wyjaśnień. Pomimo dwukrotnej awizacji spółka nie odebrała otrzymanych skierowań. Doprowadziło to do sytuacji, gdy UODO nie otrzymało ze strony spółki żadnych informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do rozpatrzenia sprawy. Rozpoczęcie postępowania karnego i groźba nałożenia kary administracyjnej również nie przyniosła zakładanego efektu.

W uzasadnieniu Urząd Ochrony Danych Osobowych potwierdził, że odpowiedzialność za nieudzielenie niezbędnych informacji spoczywała na spółce PNP SA. Brak odebrania przesyłanych decyzji nie wpłynęła w żaden sposób na wyrok. Jak widać, w tym przypadku audyt RODO okazał się nieudolny, ponieważ mimo ponawianych próśb UODO nie otrzymało niezbędnych informacji.

Uzasadnienie wyroku w sprawie PNP SA

Z pewnością należy zwrócić uwagę na fakt, że obowiązek współpracy z organem nadzorczym spoczywa w identycznym stopniu na podmiocie przetwarzającym, a także administratorze. Współpraca opiera się na konieczności udzielenie wszystkich niezbędnych informacji organowi nadzorczemu – w tym przypadku UODO, wszystkich informacji związanych z prowadzonym aktualnie postępowaniem wyjaśniającym.

Spółka PNP SA nie odpowiadając na wysyłane wielokrotnie wezwania, doprowadziła do naruszenia obowiązku, polegającego na zapewnieniu organom dostępu do wszystkich niezbędnych informacji, które mogą pomóc w realizacji konkretnych zadań i rozstrzygnięciu ewentualnych spraw. Zdaniem Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożona na spółkę kara ma za zadanie nakłonić ja do prawidłowej współpracy z organem nadzorczym w dalszej części postępowania polegającego na rozpatrzeniu skargi, a także każdych kolejnych ewentualnych postępowań w przyszłości.

Jeżeli juz odwiedziłeś naszą stronę - zapraszamy do przejrzenia cennika usług!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed

Menu