Wytyczne o ochronie danych dzieci w środowisku edukacyjnym

W trakcie 40. posiedzenia plenarnego nr 108, w którym uczestniczyła Komisja Konwencji Rady Europy, dotyczącego automatycznego przetwarzania danych, przyjęte zostały wytyczne związane z ochroną danych dzieci w środowisku edukacyjnym. Posiedzenie odbyło się online w terminie 18 –20 listopada 2020 roku.

Cel stworzenia Wytycznych o ochronie danych dzieci w środowisku edukacyjnym

Podstawowym zadaniem omawianych Wytycznych jest pomoc w wyjaśnieniu zasad dotyczących ochrony danych, które zostały zawarte w Konwencji 108+. Celem jest sprostanie wyzwaniom powiązanych ze wdrożonym RODO, które wynikają z nowych technologii oraz praktyk, zachowując przy tym neutralne technologiczne przepisy. Wytyczne mają zapewnić pełny zakres praw dziecka właśnie w zakresie ochrony ich danych w wyniku kontaktu ze środowiskiem edukacyjnym. Zwłaszcza prawa do reprezentacji, do informacji, do prywatności, jak i do uczestnictwa – które powinny być szanowane oraz odpowiednio uwzględnione dla poziomu zrozumienia i dojrzałości dziecka. Należy przy tym zwrócić uwagę, że żadnego z postanowień niniejszych Wytycznych nie można interpretować jako wykluczającego czy też ograniczającego postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji 108. Stworzone Wytyczne mają więc wyjaśniać wszelkie kwestie powiązane z realizacją głównych zasad praw dziecka stosowanych w miejscach edukacyjnych w nawiązaniu do ochrony danych osobowych. Autorzy dokumentu uważają, że prawo do prywatności oraz ochrony danych, to komplementarne prawa dziecka, w stosunku do pozostałych, takich jak na przykład prawo do niedyskryminacji, czy też bycia wysłuchanym.

Zalecenia zawarte w Wytycznych o ochronie danych dzieci w środowisku edukacyjnym

Administratorzy danych muszą w szczególności zwrócić uwagę na zasadę rzetelności, legalności, zapewnienia oceny ryzyka, zabezpieczenia danych osobowych dzieci w środowisku edukacyjnym, zatrzymywania danych, przetwarzania danych biometrycznych oraz zautomatyzowania profilowania i decyzji. Ponadto cała branża edukacyjna również powinna zadbać o dzieci oraz ich prawa z uwzględnieniem prywatności i ochrony danych. Wytyczne powinny być stosowane również w miejscach, gdzie wprowadzone są usługi zdalnego nauczania. Narzędzia służące do nauki na odległość podlegają tym samym rygorom – należyta staranność jakości pedagogicznej i bezpieczeństwa ochrony danych. Korzystanie z aplikacji i oprogramowania nie może naruszać praw dzieci ani nie mogą być tam przetwarzane dane, które nie są konieczne.

Podsumowując, wprowadzone Wytyczne zawierają wskazówki, które mają wspierać w przestrzeganiu praw dziecka. Ukazują potrzebę regularnego przeglądania prawodawstwa, praktyk i polityki, w celu zapewnienia środków dla skutecznego wsparcia praw dzieci. Dedykowane są organizacjom oraz osobom fizycznym powiązanym z edukacją.

Jeżeli juz odwiedziłeś naszą stronę - zapraszamy do przejrzenia cennika usług!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
You need to agree with the terms to proceed

Menu