Wizerunek dziecka – UODO przypomina

PUODO, RODO

Wizerunek – też jest daną osobową

Codziennie osoby z całego świata zamieszczają zdjęcia swoich dzieci w Internecie, w szczególności na portalach społecznościowych. Bez cienia wątpliwości wizerunek należy do danych osobowych, które podlegają ochronie na mocy RODO. Często jednak, nieświadomi konsekwencji, udostępniamy szerokiemu gronu odbiorców zdjęcia swoich pociech. Urząd Ochrony Danych Osobowych w swoim komunikacie przypomina, że nie tylko dorosły ma prawo do prywatności. Również prywatność dziecka i ochrona jego dóbr osobistych znajduje odzwierciedlenie w przepisach prawnych. Jednak dziecko nie jest w stanie skutecznie chronić swoich praw bez pomocy rodziców. Dlatego ważna jest ich rola i zdrowy rozsądek w rozprzestrzenianiu w sieci zdjęć z wizerunkiem dzieci.

Wyszczególnijmy więc najważniejsze informacje podane przez Urząd. UODO na swoje stronie internetowej przytacza orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach (sygn. akt I ACa 158/15), w którym podkreślono, że:

Wizerunkiem jest każda podobizna bez względu na technikę wykonania, a więc fotografia, rysunek, wycinanka sylwetki, film, przekaz telewizyjny bądź przekaz wideo.

Zgoda

Jeżeli już wiemy, czym jest wizerunek, to zwróćmy uwagę kiedy przepisy prawa wymagają zgody.

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej, jednakże nie wymaga zezwolenia rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych.

Rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga także zezwolenia, jeśli stanowi on jedynie element przedstawionej całości, tzn. w razie usunięcia wizerunku nie zmieniłby się przedmiot i charakter zdjęcia.

Jak wynika z powyższego, zgoda nie zawsze jest wymagana! Ale jeżeli już na nią się zdecydujemy, musi spełniać pewne wymagania. Mianowicie zgoda powinna precyzyjnie określać jakie dane i w jakim celu mają zostać udostępnione w danym przypadku. Rodzic udziela jej przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie administrator danych informuje rodziców kim jest (czyli komu zgodę udzielili) i przez jaki okres będzie przetwarzał wizerunek dziecka. Dodatkowo administrator ma obowiązek poinformowania o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie.

Uwzględniając przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego wystarczy, co do zasady, że jeden z rodziców udzieli zgody. Jednakże może wynikać z kontekstu, że potrzebna jest zgoda obojga rodziców. Ma to miejsce wówczas, gdy należy rozstrzygnąć o istotnych sprawach dziecka. Czyli kiedy? Tłumaczy m. in. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt V ACa 484/17), np. gdy zdjęcie pojawi się w obrębie materiałów niewłaściwych dla wieku dziecka. Wtedy, gdy nie dojdzie do porozumienia między rodzicami – rozstrzygnie za nich sąd opiekuńczy.zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Nie wiesz czy stosujesz prawidłowe klauzule dotyczące zgody? Napisz do nas, postaramy się pomóc! Sprawdzimy również, czy zgoda dla konkretnych czynności jest wymagana. Może wcale jej nie potrzebujesz.

Źródło:
– aktualności Urzędu: https://uodo.gov.pl/pl/138/1268

 

 

 

 

Jeżeli juz odwiedziłeś naszą stronę - zapraszamy do przejrzenia cennika usług!

Latest posts by Przemysław Siarka (see all)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
You need to agree with the terms to proceed

Menu