Transgeniczne postępowanie zakończone nałożeniem kary przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Spółka z Jeleniej Góry zajmująca się pośrednictwem pracy na terenie Niemiec i Polski w wyniku audytu RODO otrzymała karę 15 tysięcy złotych za niezapewnienie dostępu do danych osobowych dla organu nadzoru.

Tok postępowania w sprawie nieprawidłowego przetwarzania danych

W niemieckim organie ochrony danych, została złożona skarga na działania polskiej spółki. Wniósł ją obywatel Niemiec, ponieważ przetwarzała ona jego dane w celach marketingowych. Z uwagi na to, że siedziba spółki znajduje się w Polsce, sprawa została przejęta przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W trakcie audytu ochrony danych osobowych trzykrotnie zostały skierowane wezwania do spółki w celu złożenia wyjaśnień. W przypadku dwóch z nich, które były dostarczone i odebrane przez spółkę prawidłowo, pozostały bez odpowiedzi. Tylko na jedno z tych wezwań została udzielona odpowiedź. Jednak w ocenie Prezesa Ochrony Danych Osobowych wyjaśnienia te były wewnętrznie sprzeczne, niepełne i niewystarczające do tego, żeby ustalić stan faktyczny sprawy. W związku z tym uznano, że spółka celowo utrudnia tok postępowania oraz lekceważy obowiązki wynikające ze wdrożonego RODO. Dlatego postanowiono o wszczęciu odrębnego postępowania dotyczącego nałożenia kary pieniężnej administracyjnej.

Sankcja nałożona przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W wyniku zawiadomienia o wszczęciu postępowania o nałożeniu kary, spółka dopiero wtedy złożyła obszerne wyjaśnienia dotyczące złożonej przez obywatela Niemiec skargi. Niestety i tym razem okazały się one niewystarczające, co wymagało dalszego prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Zdaniem Prezesa UODO spółka ewidentnie nie chciała z nim współpracować. Dlatego z powodu niewywiązywania się z obowiązku dotyczącego zapewnienia Prezesowi dostępu do wszelkich danych osobowych oraz innych niezbędnych informacji do realizacji przez niego zadań, wydał on decyzję o nałożeniu na spółkę kary administracyjnej w wysokości 15 tysięcy złotych. Przy określaniu jej wysokości były brane pod uwagę okoliczności obciążające, takie jak waga i umyślny charakter naruszenia oraz niezadowalająca współpraca administratora z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu usunięcia tego naruszenia i złagodzenia jego skutków.

Wszystkie nakładane sankcje w postaci administracyjnych kar pieniężnych, mają zdyscyplinować administratorów i podmioty przetwarzające. Należy pamiętać, że lekceważenie obowiązków dotyczących współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych prowadzi do znacznego wydłużenia prowadzonych postępowań. Wpływa to na utrudnienia i opóźnienia realizacji praw osób, których naruszane są dane osobowe. Tak było w przypadku ukaranej spółki z Jeleniej Góry. Poprzez swoje niewywiązywanie się z obowiązku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, uniemożliwiła sprawne rozpatrzenie skargi złożonej przez obywatela Niemiec. Dlatego została ona ukarana taką sankcją.

Jeżeli juz odwiedziłeś naszą stronę - zapraszamy do przejrzenia cennika usług!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
You need to agree with the terms to proceed

Menu