Prawo pracodawcy do uzyskania adresu zamieszkania lub korespondencji

RODO

Proces rekrutacji, a następnie zatrudnienia wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności. Jedną z nich jest oczywiście uzupełnienie formularza kontaktowego, w którym konieczne jest udostępnienie prywatnych danych osobowych przyszłego pracownika. Dość często pojawia się pytanie, czy pracodawca może wymagać udostępnienia informacji o aktualnym miejscu zamieszkania bądź też adresu do korespondencji. Odpowiedź na to pytanie jest oczywiście twierdząca, jednak taka możliwość pojawia się dopiero w momencie zawarcia umowy o pracę.

Adres zamieszkania a aktualnie obowiązujące przepisy RODO

Przeprowadzony audyt ochrony danych osobowych pozwolił na stwierdzenie, iż w uprawnieniach pracodawcy leży możliwość pozyskania od przyszłego współpracownika informacji o aktualnym miejscu zamieszkania, ponieważ są one niezbędne do wykonania wstępnych badań lekarskich. Choć mogłoby się wydawać, że odwołanie do obowiązujących przepisów prawa rozwieje większość wątpliwości obu stron stosunku pracy, stało się jednak inaczej. Rozpoczęły się więc pytania, w którym momencie pojawia się możliwość ubiegania się o wymienione powyżej informacje.

Zgodnie z aktualną zawartością ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych konieczne do wniesienia zawiadomienie powinno dane o miejscu pobytu bądź też zameldowania, adres zamieszkania oraz ten wykorzystywany do korespondencji tylko w przypadku, gdy jest on inny niż którykolwiek z wcześniej wymienionych. Moment, w którym pojawia się możliwość pozyskania od przyszłego pracownika danych osobowych, następuje dopiero po zawarciu stosunku pracy. Zgodnie z wymienioną już ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych do obowiązków pracodawcy należy konieczność zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia w terminie maksymalnie 7 dni od momentu zawarcia umowy.

Jak przepisy RODO wpływają na proces zatrudnienia?

Choć na pierwszy rzut oka proces rekrutacji może wydawać się naprawdę prosty, w rzeczywistości wygląda to inaczej. W pierwszym jego etapie pozyskanie przez przyszłego pracodawcę dane osobowe dotyczą jedynie kandydata do pracy. Z kolei drugi etap swoim zakresem obejmuje już pracownika, który zdecydował się na podpisanie dokumentów. Audyt RODO ściśle określa wrażliwe dane pracowników, gromadzone następnie przez długie lata w archiwum konkretnych przedsiębiorstw. Wszystkie pozyskiwane dane muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy. Oczywiście niezbędny do wypełnienia formularz znany jako ZUS ZUA wymaga udostępnienia danych, które nie zostały ujęte w kodeksie. Jak łatwo zaobserwować pracodawca będzie miał możliwość przetwarzania indywidualnych danych pracowników dopiero po dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności, czyli w momencie, gdy umowa o świadczenie stosunku pracy zostanie podpisana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed