Praca nad każdą ustawą wymaga ochrony danych osobowych sygnalisty

RODO

Coraz częściej słyszy się głosy prawników odnośnie konieczności zgłaszania przez pracodawców naruszenia prawa, mimo iż nie doszło jeszcze do ustalenia polskiej ustawy dotyczącej sygnalistów. Najkorzystniejszym rozwiązaniem powinno być stworzenie w każdym przedsiębiorstwie własnych procedur dotyczących diagnozowania naruszeń obowiązujących przepisów przez pracowników. Najlepszym dokumentem bazowym powinna być unijna dyrektywa, jednak mimo upływu czasu i licznych prac przygotowawczych ten projekt nadal wzbudza liczne kontrowersje zarówno przez przedsiębiorców, jak i prawników.

Brak zapowiadanych rozwiązań mimo wielu prac przygotowawczych

Prace nad dyrektywą oraz przyjmowaniem regulacji prawnych dotyczących zgłaszania pojawiających się naruszeń nadal trwają. Głównym jej założeniem miało być prostsze i efektywniejsze egzekwowanie prawa oraz przepisów ustalanych przez Unię Europejską. W zapowiadanej ustawie miały zostać również uregulowane kwestie dotyczące zasad prowadzenia postępowań, kwestii wyjaśniających oraz ścigania potencjalnych przestępców. Zatrudnieni zarówno w podmiotach prywatnych, jak i publicznych pracownicy w związku z działalnością zawodową mogą zgromadzić informacje o ewentualnych zagrożeniach lub szkodach dotyczących interesu publicznego. Wprowadzenie przy pomocy zapowiadanej ustawy statusu tak zwanego sygnalisty ma za zadanie pomóc w ujawnieniu dokonanych naruszeń. Po informacji dotyczącej projektu ustawy pojawiły się liczne wątpliwości zarówno wśród pracodawców, pracowników, jak i prawników oraz radców prawnych. Audyt ochrony danych osobowych powinien zagwarantować ewentualnemu sygnaliście poufność, jednak projekt przyszłej ustawy nie zapewnia anonimowości. Większość założeń odbiega od funkcjonujących aktualnie przepisów RODO.

Niepewność przedsiębiorcy – czekać na ustawę czy wprowadzić własne procedury?

Na ten moment nie ma możliwości przewidzenia, kiedy powstanie zapowiadana ustawa dotycząca sygnalisty. W związku z tym wśród pracodawców zaczynają pojawiać się wątpliwości i sygnały dotyczące tego, czy może korzystniejszym rozwiązaniem nie będzie stworzenia własnych procedur dotyczących postępowania w przypadku wykrycia ewentualnych naruszeń przepisów aktualnie obowiązującego prawa. Należy jednak pamiętać, że tworzenie indywidualnych procedur wiąże się z koniecznością zbadania oraz szczegółowego przeanalizowania ryzyka konkretnej działalności. Wbrew pozorom dostosowana do warunków konkretnego przedsiębiorstwa procedura wiąże się z koniecznością skomplikowanych oraz długotrwałych działań. Nie bez znaczenia jest również zaangażowanie pracowników wszystkich szczebli funkcjonujących w konkretnej firmie. W przypadku, gdy przedsiębiorca podejmie decyzję o stworzeniu indywidualnej procedury, postępowania w przypadku naruszeń obowiązującego prawa pojawia się pytanie, który dział powinien odpowiadać za to przedsięwzięcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed

Menu