Pierwsza decyzja rozstrzygająca spór na podstawie artykułu 65 RODO

RODO

W trakcie 41. posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych – EROD, większością 2/3 głosów przyjęła pierwszą decyzję dotyczącą rozstrzygnięcia sporu na podstawie artykułu 65 wdrożonego RODO. Sprawa dotyczyła spółki Twitter International Company.

Istota sporu dotyczącego spółki Twitter International Company

Omawiana decyzja dotyczy rozwiązania sporu, który powstał w odniesieniu do projektu decyzji irlandzkiego organu nadzorczego – wiodącego organu w sprawie spółki Twitter International Company, a uzasadnionych sprzeciwów, które zgłaszane były przez wiele organów powiązanych z tą sprawą. Dany projekt decyzji sporządzony został przez irlandzki organ nadzorczy po przeprowadzonym z jego własnej inicjatywy postępowaniu w sprawie spółki Twitter International Company, po zgłoszeniu przez tę spółkę naruszenia ochrony danych osobowych. Z kolei organy nadzorcze zgłosiły sprzeciwy dotyczące: zidentyfikowanych naruszeń ochrony danych osobowych, roli spółki Twitter International Company jako jedynego administratora, a także kwantyfikacji proponowanej kary.

Przekazanie sprawy do Europejskiej Rady Ochrony Danych

Wiodący organ nadzorczy odrzucił sprzeciwy organów nadzorczych, uznając je jako niemające znaczenia dla danej sprawy. Następnie zgodnie z artykułem 60 ustęp 4 rozporządzenia o ochronie danych osobowych, irlandzki organ nadzorczy przekazał sprawę do Europejskiej Rady Ochrony Danych, inicjując przy tym procedurę rozstrzygania sporów. Początkowo, ze względu na złożony charakter sprawy, miesięczny termin przyjęcia decyzji został przedłużony o kolejny miesiąc (zgodnie z artykułem 65 ustęp 3 RODO i w związku z artykułem 11 ustęp 4 Regulaminu wewnętrznego EROD). W listopadzie 2020 roku, podczas 41. posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła pierwszą decyzję rozstrzygającą spór na podstawie artykułu 65 unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Celem tej decyzji jest rozwiązanie sporu w sprawie spółki Twitter International Company, który powstał w następstwie projektu decyzji wiodącego irlandzkiego organu nadzorczego. Warto tutaj jeszcze wspomnieć o tym, że Europejska Rada Ochrony Danych wkrótce notyfikuje tę decyzję irlandzkiemu organowi nadzorczemu, a ten z kolei przyjmie ostateczną decyzję na podstawie decyzji od EROD – skierowanej do administratora, najpóźniej miesiąc po notyfikowaniu tej decyzji. W dalszej kolejności irlandzki organ nadzorczy, a także organy, których sprawa dotyczy, powiadomią Europejką Radę Ochrony Danych o wyznaczonym terminie doręczenia decyzji ostatecznej administratorom danych. Następnie po notyfikowaniu tej decyzji, nastąpi opublikowanie jej na stronie internetowej Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Jeżeli juz odwiedziłeś naszą stronę - zapraszamy do przejrzenia cennika usług!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
You need to agree with the terms to proceed

Menu