Kategorie danych, jakie mogą być przetwarzane przez poradnie psychologiczne

RODO

Poradnie psychologiczno- pedagogiczne przetwarzając dane osobowe, stosują przesłankę określaną w art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Czy realizując pomoc psychologiczno- pedagogiczną mogą stosować również inną przesłankę?

Poradnie przetwarzają szczególne kategorie danych osobowych i dlatego powinni szczegółowo zbadać konkretne wyjątki przewidziane w art. 9 ust. 2 lit. b) –j) RODO. Jeśli administrator nie ma pewności, jakie warunki należy spełnić, wtedy warto rozważyć audyt RODO, dzięki któremu można znaleźć optymalny sposób wdrożenia.

Czym jest audyt RODO?

Dzięki audytowi łatwiej jest prawidłowo zrealizować obowiązki nałożone przez przepisy RODO na administratora. Audyt RODO mada metody zgodności danych osobowych, które stosuje poradnia z zasadami przewidzianymi w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Bez wątpienia podmiot przetwarzający dane osobowe, powinien na stale monitorować, czy stosowane przez niego metody ochrony danych wystarczająco zapewniają pełne bezpieczeństwo.

Przepisy regulujące działalność psychologiczno- pedagogiczną

Przepisy można znaleźć w ustawie Prawo Oświatowe, a także w rozporządzeniach wykonawczych. Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, poradnie psychologiczne i pedagogiczne (dotyczy to również poradni specjalistycznych), które udzielają pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom, wchodzą w skład systemu oświaty. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna może dotyczyć również pomocy przy wyborze kierunku dalszego kształcenia.

Nie jest jasno określone, na jakich mają działać poradnie psychologiczno- pedagogiczne. W Ustawie Prawo znajdują się jednak przepisy stwierdzające, że w niektórych sytuacjach konieczne jest przedstawienie opinii wydanej przez taką poradnię.

W przypadku udzielenia pomocy przez poradnie psychologiczno- pedagogiczną, o której mówi się w ustawie Prawo oświatowe, przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne, dotyczy to zwłaszcza szczególnych kategorii np. o stanie zdrowia.

Zgodnie z § 6 ust. 2, gdy rodzice chcą złożyć orzeczenie lub opinię w jednostce oświatowej, na pisemny wniosek rodziców bądź opiekunów, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Według treści § 6 ust. 2 pkt 1 dotyczących opinii, w których wskazano, że wniosek zawiera również oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1. Dane dziecka przekazywane są ww. administratorami wyłącznie za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia. Złożenie wniosku jest dobrowolne, tak samo jak, korzystanie z pomocy poradni. To dobrowolna decyzja rodziców lub pełnoletniego ucznia.

W związku z powyższym należy przyjąć, że podstawą do przetwarzania danych osobowych dotyczących szczególnych kategorii w celu wydania opinii bądź orzeczenia, powinna być wskazana przesłanka z art. 9 2 lit. g RODO.

Jeżeli juz odwiedziłeś naszą stronę - zapraszamy do przejrzenia cennika usług!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
You need to agree with the terms to proceed

Menu