Dane osobowe w przedszkolu – których nie podawać?

RODO

Administrator w trakcie rekrutacji powinien dokładnie przeanalizować zakres danych osobowych. Ważne jest, by ocenił, które dane wynikają z przepisów prawa, a które są związane z realizacją interesu czy projektu. Dzięki temu będzie mógł prawidłowo wdrożyć RODO.

Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola, zawierają pisemne umowy. Niestety czasem zdarza się, że w ramach umów zbierane są dane związane np. z życiem zawodowym rodziców, PESEL rodziców czy informacje o stanie zdrowia dziecka. Zbieranie takich danych osobowych jest naruszeniem prawa Oświatowego i zasad, o których mowa w art. 5 RODO.

Rodzice bardzo często kierują pytania do UODO, gdyż sami nie wiedzą jakich informacji powinni udzielać.

Oczywiście przetwarzanie tego typu informacji, należących do tzw. zwykłych danych osobowych jest możliwe, kiedy spełniona jest co najmniej jedna z przesłanek określonych art.6 ust. RODO. Dlatego bardzo ważne jest wdrożenie RODO oraz informowanie rodziców kto jest administratorem ich danych.

Zwykłe dane osobowe mogą okazać się potrzebne w niektórych sytuacjach. Na przykład zgodnie z § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach, o każdym wypadku zawiadamiani są rodzice bądź opiekunowie dziecka. Wtedy właśnie przetwarzanie informacji o miejscu pracy rodzica bądź opiekuna może okazać się niezbędne. Zdarza się, że jest to jedyna forma kontaktu z rodzicem.

Jeśli placówka lub szkoła spełnia przynajmniej jedną z przesłanek określonych w art. 9 ust. 2 RODO, to może również wymagać informacji o stanie zdrowia dziecka oraz jego stanie psychicznym i emocjonalnym. Jest to szczególna kategoria danych osobowych. Jeśli potrzeba podawania takich informacji nie wynika wprost z przepisów, wtedy przetwarzanie tego typu danych osobowych jest zabronione, chyba że została wyrażona dobrowolną zgodą.

Czy jest różnica między placówką publiczną a niepubliczną?

Obecnie przedszkola są podmiotami publicznymi lub niepublicznymi i tak samo realizują program nauczania. W każdej z tych placówek istotne jest odpowiednie wdrożenie RODO i spełnienie przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jest to podstawa legalizująca przetwarzanie danych osobowych, która ciąży na administratorze.

Dodatkowo przedszkola niepubliczne mogą realizować więcej zadań niż publiczne. Nie wynikają one z obowiązku zawartego w przepisach prawnych, dlatego interes administratora musi być dokładnie określony, dotyczy to przesłanki w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Istotne jest, aby pozyskiwane dane nie naruszały praw i wolności dziecka, dlatego muszą być one poddane szczegółowej analizie. Dotyczy to również rodziców i opiekunów dzieci. Oznacza to, że rekrutacja powinna być przeprowadzona w sposób legalny i jasny oraz z zachowaniem podstawowych praw.

Jeżeli juz odwiedziłeś naszą stronę - zapraszamy do przejrzenia cennika usług!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
You need to agree with the terms to proceed

Menu