Co z orzeczeniem o niepełnosprawności?

RODO

W przypadku osób z niepełnosprawnością, pracodawcy niejednokrotnie mają trudności w zakresie przetwarzania danych osobowych. Poprawne wdrożenie RODO wcale nie wydaje się takie proste. Przede wszystkim, pracownicy z niepełnosprawnością mają określone uprawnienia, których wprowadzenie wymaga przetwarzania danych osobowych.

Uprawnienia osób z niepełnosprawnością

Pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności posiadają szereg uprawnień, które pracodawca powinien zapewniać. W przypadku takich osób dobowy wymiar pracy wynosi 8 godzin, tygodniowy zaś 40 godzin. Pracownik ma prawo przerwy m.in. do gimnastyki usprawniającej lub wypoczynkowej. Przysługuje mu również dodatkowy czas wypoczynkowy. RODO wymaga, aby dane o pracowników, w tym o jego niepełnosprawności, przechowywane były w należytych warunkach. Choć pracownik może korzystać z tych praw (nie jest to obowiązkowe), to jeśli już zdecyduje się dobrowolnie przedstawić orzeczenie o niepełnoprawności, powinien mieć zapewnioną należytą ochronę tych danych.

Co obejmuje orzeczenie?

W paragrafie 13 rozporządzenia ministra wykazane są dane osobowe, które obejmuje treść orzeczenia o niepełnosprawności. Z punkt widzenia wdrożonego RODO, które cały czas obowiązuje, dane te są niezwykle istotne. Znaleźć tam można m.in. imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania. Co więcej, widoczne są tam również informacje o niepełnosprawności (wraz z przypisanym jej symbolem) wchodzące w skład szczególnej kategorii danych osobowych, o których mówi art. 9 przepisów dot. RODO.

Przetwarzanie danych przez pracodawcę

Z racji tego, że przesłanie orzeczenia o niepełnosprawności następuje z inicjatywy pracownika (lub starającego się o zatrudnienie), pracodawca nie musi w związku z tym pozyskiwać zgody na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, o których mowa jest w art. 9 RODO. Pracodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych z oświadczenia zarówno na etapie postępowania rekrutacyjnego, jak i później, już przy nawiązaniu stosunku pracy. Zgodnie z przepisami jedyna sytuacja, kiedy konieczne może być uzyskanie zgody od kandydata, ma miejsce gdy to pracodawca wychodzi z inicjatywą zatrudnienia danego pracownika. Tu jednak brak uzyskania zgody nie może być powodem do pojawienia się jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla pracownika. Objęcie ulgami możliwe jest jednak dopiero po przedstawieniu odpowiednich dokumentów.

Przechowywanie orzeczenia

Prawidłowe wdrożenie RODO wymaga również stosowania poprawnej metody przechowywania orzeczeń. Szczegółowo reguluje to rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Choć dokument dotyczący oświadczeń gromadzonych w części B akt osobowych nie wymienia wprost oświadczenia o niepełnosprawności, to uznać należy, że orzeczenie to spełnia wymogi dokumentów, które należy umieszczać w tej części tj. stanowi ono podstawę do realizacji uprawnień pracowniczych. W związku z tym właśnie w tej części akt osobowych pracownika należy przechowywać kopię orzeczenia o niepełnosprawności pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed

Menu