Możesz żądać odszkodowania za naruszenie przepisów o ochronie danych

Już 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie RODO. Dzięki niemu będziemy mieli możliwość żądać odszkodowania od administratora za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

Art. 82 ust 1 RODO wyraźnie mówi o możliwościach dochodzenia swoich praw: „każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia niniejszego Rozporządzenia, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną stratę”. Wciąż jednak będą obowiązywać inne środki ochrony prawnej jak, chociażby postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Organem rozstrzygającym sprawy związane z odszkodowaniami dotyczącymi naruszeń przepisów o ochronie danych będą sądy okręgowe. UODO musi zostać powiadomiony o wniesieniu pozwu dotyczącego naruszeń. Jeżeli jednak taka sprawa zostanie wszczęta przed Urzędem, sąd zawiesi postępowanie. Gdy natomiast wniesienie skargi uwzględnia dochodzenie roszczeń dochodowych przed sądem, ten może umorzyć czynności sądowe. Warunkiem jest prawomocna decyzja Prezesa Urzędu w zakresie wydanego wyroku.

Odpowiedzialność administratora oraz podmiotu przetwarzającego dane jest odpowiedzialnością oparta o zasadę winy. Wynika z tego, że odszkodowanie zostanie zasądzone w momencie, gdy podmioty będą ponosić rzeczywistą winę za działania, które doprowadziły do powstania szkody.

Jeżeli sprawa o roszczenia dotyczące naruszeń regulacji o ochronie danych może być prowadzona wyłącznie w postępowaniu sądowym, Prezes Urzędu może wytoczyć powództwo na prośbę osoby, której dotyczą dane. Co więcej, jeśli Urząd Ochrony Danych Osobowych uzna, że przemawia za tym interes publiczny, może przedstawić sądowi swój pogląd w procesie o roszczenia w związku z naruszeniem przepisów. W sprawach nieregulowanych rozporządzeniem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Jeżeli juz odwiedziłeś naszą stronę - zapraszamy do przejrzenia cennika usług!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
You need to agree with the terms to proceed

Menu